Etävastaanotto on yksi osa potilaan hoidon kokonaisuutta. Siinä hoito suunnitellaan ja toteutetaan potilaslähtöisesti etäpalvelukanavia hyödyntäen.

Tiedätkö, mitä etävastaanotto edellyttää vuorovaikutuksen näkökulmasta ja millaisia potilastapauksia etävastaanotolla voi hoitaa? Entäpä miten etävastaanotolla hoituvat kirjaukset, potilasturvallisuusasiat ja lääkehoito? Millainen on etälääkärin työpäivä ja mitä apuvälineitä etävastaanottoa varten on käytettävissä?

Kurssilla opit potilaslähtöisen etävastaanoton keskeiset periaatteet ja osaat toteuttaa etävastaanoton turvallisesti ja laadukkaasti. Kurssin jälkeen ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen eri kanavien kautta tapahtuvassa vastaanotossa ja sen, kuinka potilaalta saadaan riittävästi tietoa. Tutustumme myös etävastaanoton potilas- ja tietoturvallisuusasioihin sekä siihen, millaisiin tilanteisiin etävastaanotto sopii. Lisäksi käymme läpi lääkemääräämis- ja lausuntokäytäntöjen periaatteita.

Tekijät

Antti Honkanen, sairaanhoitaja, Kuura Health.

Mervi Kautto, yleislääketieteen erikoislääkäri, kliininen opettaja, vuorovaikutustaitojen vastuuopettaja Tampereen yliopisto, kouluttajalääkäri Pihlajalinna.

Päivi Metsäniemi, johtajaylilääkäri, YTHS.

Jani Tikkanen, lääketieteen tohtori, Kuura Health.

Johanna Tulonen-Tapio, yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri, Kustannus Oy Duodecim.

Heini Radi, verkkokoulutusasiantuntija, Kustannus Oy Duodecim.