Lääkärin ja potilaan kohtaamisen onnistuminen vaikuttaa monin tavoin potilaan ja myös hänen läheistensä elämään. Lääkärikin kokee työnsä merkityksellisemmäksi ja jaksaa paremmin, jos hän saa hyvän yhteyden potilaisiinsa. Tutkimustiedon mukaan luottamuksellinen ja toimiva hoitosuhde vaikuttaa myös hoidon onnistumiseen. Lääkärin ja potilaan vuorovaikutus -teoksessa käsitellään vuorovaikutuksen perusasioita, mutta myös vaativia vuorovaikutustilanteita. Teos auttaa lääkäriä kehittämään vuorovaikutustaitojaan, jaksamaan vaativissa tilanteissa ja antaa niihin käytännön neuvoja.

Lääkärin vuorovaikutustaitojen ydintä on potilaan kuunteleminen ja keskusteleminen hänen kanssaan sekä potilaan sairauden aiheuttamien tunteiden kohtaaminen. Teoksessa on potilaan ja lääkärin välisiä dialogeja, jotka sisältävät käytännön esimerkkejä siitä, miten keskustelu voi edetä, miten haastavia asioita voi ottaa esille ja miten niistä voi keskustella. Dialogit osoittavat, että keskustelu hoitotilanteessa on aina kahden tai useamman henkilön välistä vuorovaikutusta. Potilaat ja omaiset tuovat niihin omia näkemyksiään, joista lääkäri voi viisaasti jatkaa.

Vuorovaikutusta voi oppia läpi elämän. Omien potilastilanteiden tietoinen pohtiminen on osa lääkärin ammatillista kehittymistä. Sitä voi harjoitella itsenäisesti ja yhdessä kollegoiden kanssa koulutuksissa. Lisäksi omien tunteiden tarkkaileminen ja analysoiminen, elämänkokemukset ja eri elämänvaiheet tuovat lisää ymmärrystä lääkärien omasta ja heidän potilaidensa elämästä. Vuorovaikutustilanteet ovat ainutlaatuisia ja lääkärin työn luovin osa.

Toimittajat

Päivi Hietanen, lääkäri ja psykoterapeutti Docrates syöpäsairaala 2015–; lääketieteellinen päätoimittaja, Lääkärilehti 2003–2017; erikoislääkäri, HYKS 1986–2003. Ylemmän erityistason yksilöpsykoterapeutti 1997; LKT 1987; sädehoidon ja syöpätautien erikoislääkäri 1986; LL 1979. Syöpätautien dosentti 2000. Potilaan ja lääkärin kohtaamisen ja vuorovaikutuksen kouluttaja ja kehittäjä, erityisesti syöpäpotilaan kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa. Julkaisuja ja opetusta rintasyövästä ja syöpään liittyvistä psykososiaalisista näkökohdista.

Jaana Kaleva-Kerola, syöpätautien ylilääkäri Mehiläinen Länsi-Pohja 2018–; syöpätautien ylilääkäri Länsi-Pohjan keskussairaala 1998–2017; syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri 1992. Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys 2008; LL 1985. Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan ETENE:n jäsen 2003–2010. Vuorovaikutuskouluttaja, erityisesti vuorovaikutustaitojen merkitys potilaan hoidossa.

Eeva Pyörälä, pedagoginen yliopistolehtori, Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta 2002–. FT 2000, Helsingin yliopisto; VTL 1991; VTM 1988. Master in Medical Education 2013, Karolinska Institutet, Ruotsi. Yliopistopedagogiikan dosentti 2020, Helsingin yliopisto; sosiologian dosentti 2003. Fellow of Association for Medical Education in Europe 2018. Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opettaja ja vuorovaikutuskoulutuksen kehittäjä vuodesta 1991. Tutkii vuorovaikutusta ja digitaalista oppimista terveydenhuollossa.

Kirjoittajat

 • Anna Liisa Aho TtT, dos.
 • Jaana Hallamaa TT, prof.
 • Merja Hallikainen LT
 • Otto Helve LT, dos.
 • Päivi Hietanen LKT, dos., psykoterapeutti
 • Harri Hyppölä LT, dos.
 • Juha Hänninen LL, VTK
 • Sirkku Jyrkkiö LT, dos.
 • Jaana Kaleva-Kerola LL
 • Marina Kinnunen KTT, SH
 • Jonna Koponen FT
 • Merja K. Laine LT, dos.
 • Juho Lehto, LT, dos.
 • Johanna Mattson LT, dos.
 • Riitta Mönkäre FM, ESH
 • Maarit Nevalainen LT
 • Valentina Oroza LL, psykoterapeutti
 • Jenny Paananen FT
 • Eeva Pyörälä, FT, VTL, MME, dos.
 • Eeva Rahko LT
 • Juha Saarnio LT, prof.
 • Outi Seppälä YEL, psykoterapeutti
 • Kaarlo Simojoki LT, prof.
 • Lena Sjöberg LT
 • Tytti Solantaus LKT, prof.
 • Anja Terkamo-Moisio TtT, SH
 • Asta Toivonen KM, SH
 • Kristiina Tyynelä-Korhonen LT