Haastavassa tilanteessa tunteet saattavat lähteä liiaksi ohjaamaan vuorovaikutusta, sanattoman viestinnän merkitys kasvaa ja tilannetietoisuus kapenee. Tiettyjen ilmiöiden tunnistaminen ja oman toiminnan mukauttaminen auttaa onnistumaan hankalissa tilanteissa.

Sisältö

Webinaarissa käsitellään ammattilaisen ja potilaan välistä sekä kasvotusten että digitaalisissa kanavissa tapahtuvaa vuorovaikutusta. Koulutuksessa tutustutaan vuorovaikutuksen taustalla vaikuttaviin tekijöihin ja ilmiöihin niin ammattilaisen, potilaan kuin yhteisönkin näkökulmasta. Käytännönläheisessä koulutuksessa pohditaan, kuinka luodaan fyysisesti ja psykologisesti turvallinen vuorovaikutustilanne. Lisäksi saat työkaluja haastavista tilanteista selviytymiseen.

Webinaari sopii kaikille potilastyötä tekeville terveydenhuollon ammattilaisille sekä alan opiskelijoille ja opettajille.

Oppimistavoitteet

  • Tiedät ja tunnistat vuorovaikutukseen vaikuttavia tekijöitä ja ilmiöitä.
  • Osaat tunnistaa ja ennakoida sujuvaa vuorovaikutusta uhkaavia merkkejä.
  • Tunnistat osallistujien tunnetilojen merkityksen vuorovaikutustilanteessa ja tiedät, kuinka voi mukauttaa omaa toimintaasi vuorovaikutuksen sujumiseksi.
  • Saat konkreettisia keinoja haastavissa vuorovaikutustilanteissa selviytymiseen.

Ohjelma 14.5.2024

Aika Ohjelma
Klo 13.45 Webinaaritila aukeaa
Klo 14.00 Tervetuloa webinaariin!
Petra Kupari, pj.
Klo 14.05 Vuorovaikutukseen vaikuttavia tekijöitä
Mervi Kautto
Klo 14.30 Turvassa vastaanotolla
Kirsti Nurmela
Klo 14.50 Menikö tunteisiin?
Mervi Kautto ja Kirsti Nurmela
Klo 15.10 Miten selviydyn haasteista huolimatta?
Mervi Kautto ja Kirsti Nurmela
Klo 15.40 Kysymyksiä ja keskustelua
Klo 15.55 Webinaarin päätössanat
Petra Kupari, pj.
Klo 16.00 Webinaari päättyy

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Asiantuntijat

Mervi Kautto, yleislääketieteen erikoislääkäri, koulutusylilääkäri, Pihlajalinna. Aiemmin hän on toiminut kliinisenä opettajana ja vuorovaikutustaitojen vastuuopettajana Tampereen yliopistossa.

Kirsti Nurmela, LT, ylilääkäri, Pirkanmaan hyvinvointialueen psykiatrian toimialue. Aiemmin hän on toiminut sosiaalipsykiatrian yliopisto-opettajana Tampereen yliopistossa.

Petra Kupari, sairaanhoitaja YAMK, Oppiportin webinaarien tuotepäällikkö sekä tämän webinaarin puheenjohtaja.