Gerastenia ei välttämättä näy ulospäin, mutta sen tunnistamiseen on kehitetty erilaisia helposti käytettäviä mittareita.

Kurssilla perehdytään gerastenian tunnistamiseen ja keinoihin, joilla sitä voidaan ehkäistä ja hoitaa. Kurssin käytyäsi

  • tiedät, mitä gerastenia tarkoittaa ja tunnet sen syntymekanismeja
  • osaat epäillä gerasteniaa ja tunnistaa sen
  • ymmärrät gerastenian merkityksen hoitolinjan ja jatkohoidon suunnittelussa
  • tunnistat gerasteniaan liittyvän interventiotarpeen (ravitsemus, kuntoutus).

Gerastenian tunnistaminen auttaa ennusteen arvioinnissa ja mahdollistaa hoitomuotojen hyötyjen ja haittojen punnitsemisen yksilöllisesti. Gerasteniapotilaan ennusteeseen voidaan vaikuttaa kokonaisvaltaisella geriatrisella arvioinnilla ja erilaisilla interventioilla.

Tekijät

LT, dosentti, geriatrian erikoislääkäri Esa Jämsen toimii geriatrian professorina Helsingin yliopistossa.

sh YAMK (klias) Jonna Laine tekee väitöskirjatutkimusta Turun yliopistossa akuuttigeriatrian aiheesta.

LL, yleislääketieteen erikoislääkäri Aleksi Varinen toimii kliinisenä opettajana Tampereen yliopistossa.

YTM Hanna Turunen toimii verkko-oppimisen asiantuntijana Kustannus OY Duodecimissa.