Palliatiivinen, oireita lievittävä hoito on potilaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa silloin, kun henkeä uhkaava tai kuolemaan johtava sairaus heikentää potilaan elämänlaatua ja aiheuttaa kärsimystä. Palliatiivisella hoidolla ja saattohoidolla pyritään lievittämään sairauden aiheuttamaa fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja hengellistä kärsimystä sekä vaalimaan potilaan ja läheisen elämänlaatua.

Elämän loppuvaiheet eroavat eri sairauksissa toisistaan, mutta palliatiivisen hoidon peruselementit kuuluvat kaikkien kuolevien potilaiden hoitoon. Hyvä palliatiivinen hoito edellyttää tavallisimpien oireiden kuten kivun ja hengenahdistuksen hoidon osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja potilaan ja läheisen psykososiaalisessa tukemisessa sekä saattohoidon osaamista.

Oikea-aikaisella ja osaavalla palliatiivisella hoidolla potilaalle voidaan tarjota arvokasta ja mielekästä elämää sairaudestaan huolimatta elämän loppuun saakka.

Palliatiivinen hoito -teos on uudistettu sekä rakenteellisesti että sisällöllisesti. Sitä on laajennettu mm. somaattisten oireiden ja eri potilasryhmien osalta. Käypä hoito -suosituksen ja palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden teoreettisen koulutusohjelman myötä tietoa on päivitetty näyttöön pohjautuvan tutkimustiedon valossa ja samalla hoitokäytäntöjä tarkentaen. Näyttö perustuu paljolti syöpäpotilaiden hoitoon, mutta päivityksessä on huomioitu kautta linjan myös kuolevan vanhuspotilaan hoidon näkökulma omine erityispiirteineen sekä muihin, ei maligneihin sairauksiin kuolevat potilaat.

Toimittajat

Tiina Saarto, Palliatiivisen lääketieteen professori, Helsingin yliopisto 2014‒; vs. ylilääkäri HYKS Syöpäkeskus 2010‒, LL 1986, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri 1998; LT 1997; syöpätautien ja sädehoidon dosentti 2005; palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys 2007.

Juha Hänninen, Terhokodin ylilääkäri ja johtaja 1993‒. LL, VTK, palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys.

Riitta Antikainen, Geriatrian professori, Oulun yliopisto 2015‒; geriatrian ylilääkäri, Oulun Kaupunginsairaala 2003‒; LL 1978, sisätautien erikoislääkäri 1986, geriatrian erikoislääkäri 1988, LT 2000, geriatrian dosentti 2006.

Anneli Vainio, asiantuntija, vapaaehtoislääkäri, Douleurs Sans Frontières, Ranska (Kambodza) 2003‒, johtaja, Montreal General Hospital Pain Clinic 1999‒2002, apulaisprofessori Anestesiaosasto, McGill yliopisto, Montreal 1997‒2002; johtaja, Terhokoti 1988‒1993; erikoislääkäri, HYKS Anestesiologian laitos 1984‒1990; LL 1973, LKT 1990.

Kirjoittajat

 • Mari Aaltonen
 • Leonid Ackerman, LL
 • Riitta Antikainen
 • Veli-Jukka Anttila, LT, dosentti
 • Anu Anttonen
 • Okko Balagurin, TM
 • Pirkko Brusila, LL, EL
 • Harriet Finne-Soveri, LT, dosentti
 • Leena Forma, TtT
 • Marja Forsell, FM
 • Juha Grönroos, LT, professori
 • Soile Haakana, SH
 • Maija Haanpää, LT, dosentti
 • Nora Hagelberg, dosentti
 • Tarja Heiskanen, LT
 • Päivi Hietanen, LKT, dosentti
 • Markku Hillilä, LT
 • Pekka Hiltunen
 • Pirkko Hiltunen, LT
 • Jukka Huttunen
 • Juha Hänninen, LL, VTK
 • Irja Idman, LL, YTM
 • Arto Immonen, LT, M.D., Ph.D.
 • Kirsi Isoherranen, LT
 • Rita Janes, LL
 • Kalle Jokelainen, dosentti
 • Pirjo Juhela, LL
 • Marja Jylhä, professori
 • Juha E. Jääskeläinen, LKT, professori
 • Merja Kallio, LKT
 • Mari Kangasniemi, dosentti
 • Jyrki Kankare, LT
 • Helena Karppinen, LL
 • Aarne Kivioja, LKT,dosentti, DI
 • Anna-Maija Koivusalo, sh, esh, TtM
 • Maija Kolehmainen, LL
 • Vesa Kontinen, LT, dosentti
 • Tarja Korhonen, Erikoislääkäri
 • Ritva Koskela
 • Anne-Maria Kuopio
 • Anne Kömi, esh
 • Riitta Lassila, LKT, dosentti, professori
 • Jouko Laurila, LT, dosentti
 • Juho Lehto, LT
 • Ville Leinonen, LT, dosentti
 • Anna Lepistö, LT, dosentti
 • Elisa Marjamäki
 • Leena Martola, LT
 • Pirjo Mustonen, LT
 • Sampo Muurinen, TM
 • Hanna Mäenpää, LKT, dosentti
 • Siru Mäkelä, LT
 • Antti Mäkitie, LT, professori
 • Riikka Nevala, LT
 • Niina Nivala-Huhtaniska
 • Anu Nousiainen, HL
 • Helena Orell-Kotikangas, THM
 • Pirkko Paakkari, LKT
 • Päivi Paavola
 • Irma Pahlman, OTT, VT
 • Anna-Maija Pietilä, THT, professori
 • Paula Poukka, LL
 • Heikki Pälve, LKT
 • Reino Pöyhiä, LT, dosentti
 • Pekka Raatikainen, LT, professori
 • Eeva Rahko, LT
 • Pekka Rissanen, FT, professori
 • Samuli Saarni, LT, FT, dosentti
 • Juha Saarnio, LT, dosentti
 • Tiina Saarto, LT, dosentti
 • Anne Saranpää
 • Florence Schmitt, FT
 • Pirkko Siltala, FL
 • Thanos Sioris
 • Timo Strandberg, LKT, professori
 • Marja-Liisa Sumelahti, LT, dosentti
 • Kimmo Taari, LT, professori
 • Erkki Tukiainen, LKT, professori
 • Pekka Tuomola, LL
 • Eija Tuukkanen
 • Anneli Vainio, LKT, professori
 • Ursula Vala, LL
 • Jaakko Valvanne, LKT, professori
 • Leena Vehmanen, LT
 • Harri Vertio, LKT
 • Heikki Virkkunen
 • Jyrki Virkkunen
 • Mikael Von Und Zu Fraunberg, dosentti
 • Maarit Wuorela, LT
 • Arno Vuori, LKT
 • Eero Vuorinen, LL
 • Merja Yliskoski, LT
 • Pia Österlund, LT, dosentti