Muutoksen johtaminen arjessa

Tulossa

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat muutosten keskellä tutkimustiedon lisääntyessä, uusien hoitokäytäntöjen muodostuessa ja lakien muuttuessa. Muutoksista kuitenkin vain viidesosa onnistuu. Muutosten onnistunut läpivieminen edellyttää uudenlaista johtamista, jossa huomioidaan projektimaisen asiajohtamisen ohella myös muutosprosessin johtamisen inhimillinen luonne.

Muutoksen johtaminen arjessa -verkkokurssilla opit mitä muutos ja muutosjohtaminen on, miksi sinun kannattaa kehittää muutoksenhallinnan osaamistasi, mitkä ovat keskeiset elementit muutoksen onnistumisessa ja miten saat ihmiset mukaan muutokseen.

Tekijät

TtM Sanna Kallankari, työskentelee johdon konsulttina Innotiimi-ICG:ssa.

Tulossa

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

45 minuuttia

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon johtajat, esimiehet ja asiantuntijat

Arviot

Sisältöä ei ole arvioitu.