Opas sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Sote-palveluiden muutoksissa on paljon pelissä, joten kehittämistyön onnistumisella on suuri merkitys. Tämä käytännönläheinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittämisen opas parantaa mahdollisuuksiasi kuulua muutoksessa onnistujiin. Opas on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille, niissä työskenteleville esimiehille, asiantuntijoille ja johtajille, sekä palveluiden tilaajille ja tuottajille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Hyvällä muutoksen hallinnalla ja taitavalla johtamisella muutoksen onnistumista ja tavoitteiden saavuttamista on mahdollista edistää. Sosiaali- ja terveydenhuollossa tutkimus, innovaatiot ja hoitosuositukset kehittyvät kiivaasti. Yhteiskunnan taholta tulee myös jatkuvaa muutostarvetta. Sote-palveluiden kehittämistyön onnistumisella on suuri merkitys potilasturvallisuudelle ja asiakkaiden saamalle palvelulle. On todettu, että vain 20 % muutoksista onnistuu. Paremmin onnistuttaisiin taitavalla johtamisella, joka huomioi niin asia- kuin ihmisjohtamisenkin.

Tässä sote-palveluiden muutosjohtamisen oppaassa kuvataan helposti ymmärrettävästi kehittämisen ja muutoksen hallinnan perusteet ja niissä hyödynnettäviä menetelmiä arjessa. Lukija ohjataan perehtymään muutosmahdollisuuksiin sosiaali- ja terveydenhuollossa yhdistelemällä teoriaa ja havainnollistavia esimerkkejä palveluiden arkipäivästä. Kirjassa annetaan konkreettisia vinkkejä muutoksen suunnitteluun ja toteuttamiseen, sekä ihmisten johtamiseen ja aktivoimiseen mukaan muutokseen.

Opas on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille, niissä työskenteleville esimiehille, asiantuntijoille ja johtajille, alan opiskelijoille, palveluiden tilaajille ja tuottajille, sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Kirja yksinkertaistaa muutosprosessin ja antaa siten lukijalle hallinnan tunnetta muutokseen. Muutos alkaa sinusta!

Tekijä

Sanna Kallankari