IV-antibioottihoito kotisairaanhoidossa

Julkaistu 5.6.2018

IV-antibioottihoitoa toteutettaessa hoitajan pitää tuntea annostelemansa antibiootit, niiden halutut vaikutukset ja haittavaikutukset.

Kurssilla perehdyt yleisimpiin suonensisäisiin eli IV-lääkehoitoihin kotisairaanhoidossa. Opit perusperiaatteita infektioiden ja niihin liittyvän IV-antibioottihoiton toteuttamisesta ja seurannasta. Kurssi on suunnattu erityisesti suonensisäistä antibioottihoitoa toteuttaville kotisairaanhoitajille.

Kurssin suoritettuasi:

  • Ymmärrät IV-antibioottihoidon perusperiaatteet kotisairaanhoidossa.
  • Tunnet yleisimmät IV-antibiootit kotisairaanhoidossa.
  • Tiedät, kuinka IV-antibioottihoitoa seurataan.
  • Tunnet IV-antibioottihoidon mahdolliset vaara- ja haittatilanteet.
  • Osaat kertoa potilaalle hänen roolistaan antibioottihoidon toteuttamisessa.

Tämä kurssi on osa Oppiportin Turvallisen lääkehoidon ABC hoitohenkilökunnalle–koulutuskokonaisuutta. Kokonaisuus koostuu kuudesta verkkokurssista. Verkkokoulutus on tehty yhteistyössä Lääketietokeskus Oy:n kanssa.

Tekijät

Kurssin asiantuntijoina ovat toimineet kehitysproviisori Anne Halmetoja, farmasian tohtori Niina Laine ja kätilö, TtM Titta Vilanti.

Kurssin on tuottanut Lääketietokeskus Oy.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

50 minuuttia

Kohderyhmä

Suonensisäistä lääkehoitoa toteuttavat kotisairaanhoitajat

Arviot

/ 1392 arviota