Lääkehoidon seuranta

Julkaistu 28.5.2018 • Päivitetty 27.8.2021

Hoitajilla on tärkeä rooli lääkehoidon seurannassa ja kirjaamisessa niin, että olennainen tieto välittyy, kun he raportoivat potilaan voinnista eteenpäin. Ammattilaisten välinen sujuva tiedonkulku varmistaa lääkehoidon turvallisuutta ja tehokkuutta.

Kurssilla perehdyt potilaan lääkehoidon seurannan periaatteisiin. Opit hyvät toimintatavat toteutetun lääkehoidon ja hoidon vaikutusten kirjaamiseksi. Opit myös tunnistamaan, millaiset huomiot tulee kirjata erilaisista lääkehoidoista ja sairauksista.

Hoitajilla on tärkeä rooli lääkehoidon seurannassa ja kirjaamisessa niin, että olennainen tieto välittyy, kun he raportoivat potilaan voinnista eteenpäin. Ammattilaisten välinen sujuva tiedonkulku varmistaa lääkehoidon turvallisuutta ja tehokkuutta.

Kurssin suoritettuasi:

  • Tiedät, mitä asioita lääkehoidon toteuttamisessa tulee seurata.
  • Osaat kirjata olennaiset huomiosi potilaan lääkehoidosta.
  • Osaat viestiä potilaan lääkehoitoon liittyvistä olennaisista muutoksista asianmukaisesti muille terveydenhuollon ammattilaisille.

Tämä kurssi on osa Oppiportin Turvallisen lääkehoidon ABC hoitohenkilökunnalle–koulutuskokonaisuutta. Kokonaisuus koostuu kymmenestä verkkokurssista. Verkkokoulutus on tehty yhteistyössä Pharmaca Health Intelligence Oy:n (ent. Lääketietokeskus Oy) kanssa.

Tekijät

Kurssin asiantuntijoina ovat toimineet farmasian tohtori Niina Laine ja kehitysproviisori Anne Halmetoja. Molemmilla on lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyys (LHKA).

Kurssin on tuottanut Lääketietokeskus Oy.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

40 minuuttia

Kohderyhmä

Lähi- ja perushoitajat

Arviot

/ 4159 arviota