Johdatus potilasturvallisuuteen

Julkaistu 7.1.2015 • Päivitetty 2.7.2018

Potilasturvallisuus on keskeinen osa terveydenhuollon laatua. Potilasturvallisuuden edistäminen on osa laadunhallintaa ja sen keskeinen tavoite.

Tällä kurssilla käymme läpi potilasturvallisuutta käsitteenä, sen määritelmiä ja yhteyksiä terveydenhuollon laatuun. Kurssin käytyäsi tunnet potilasturvallisuuteen liittyvät käsitteet, tiedät keskeisimmät potilasturvallisuuden edistämiseksi tehdyt linjaukset Suomessa sekä tunnet potilasturvallisuutta edistävät toiminta- ja ajattelutavat.

Tämä kurssi on osa Oppiportin Potilasturvallisuus–koulutuskokonaisuutta. Kokonaisuus koostuu yhdeksästä verkkokurssista ja Potilasturvallisuuden perusteet –verkkokirjasta. Jokainen verkkokurssi käsittelee potilasturvallisuuden kannalta keskeisen aihealueen. Verkkokoulutus on tehty yhteistyössä HUS:n potilasturvallisuuden ohjausryhmän kanssa.

Tekijät

Dosentti, LT, OTT Lasse Lehtonen toimii hallintoylilääkärinä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä ja terveysoikeuden professorina Helsingin yliopistossa.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokoulutus

Laajuus

15 minuuttia

Kohderyhmä

lääkärit, hoitajat ja alan opiskelijat

Arviot

/ 18177 arviota
Herätti mielenkiintoni. Haluan tietää aiheesta lisää.
Selkeytti ajatuksia liittyen potilasturvallisuuteen.
Hyvä tietopaketti.