PKV-lääkkeet ja huumaavat lääkeaineet

Julkaistu 23.1.2019 • Päivitetty 11.8.2021

Pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavien (PKV) lääkkeiden ja huumausainevalmisteiden käytössä tulee noudattaa erityistä valppautta.

Pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavien (PKV) lääkkeiden ja huumausainevalmisteiden käytössä tulee noudattaa erityistä valppautta. Kurssilla kertaat, mitkä lääkkeet luokitellaan PKV-lääkkeiksi ja huumausaineiksi sekä millaiset käytännöt tukevat niiden turvallista käyttöä.

Kurssin suoritettuasi

  • Ymmärrät, mihin PKV-lääkkeiden ja huumausaineiden luokittelu perustuu
  • Tunnet näihin lääkkeisiin liittyvät ohjeet ja määräykset
  • Tiedät, kuinka PKV-lääkkeitä ja huumausaineita käsitellään turvallisesti
  • Osaat toimia oikein näihin lääkkeisiin liittyvissä vaara- ja haittatilanteissa
  • Osaat ohjata potilaan lääkehoidon turvallista toteutumista.

Kurssin on tuottanut Pharmaca Health Intelligence Oy (ent. Lääketietokeskus Oy).

Tekijät

Kurssin asiantuntijana on toiminut lääkitysturvallisuuden asiantuntija, proviisori Anne Halmetoja, jolla on lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyys (LHKA).

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

30 minuuttia

Kohderyhmä

Lähi- ja perushoitajat sekä sairaanhoitajat.

Arviot

/ 5548 arviota