Tunnetko riskilääkkeet?

Julkaistu 23.1.2019 • Päivitetty 11.8.2021

Tunnetko työssäsi käytettävät yleisimmät riskilääkkeet ja käytännöt, joilla haittoja voidaan estää?

Tietyt lääkkeet vaativat normaalia enemmän valppautta, koska niiden annosteluun, käsittelyyn ja säilytykseen liittyy tavallista enemmän riskejä, kuten lääkemyrkytys, väärinkäyttö tai yliannostuksen hengenvaarallisuus. Eri toimintaympäristöissä käytetään erilaisia lääkkeitä, ja siten käytössä olevat riskilääkkeetkin ovat erilaisia. Lääkehoitoa toteuttavana henkilönä sinun tulee tietää, mitkä käsittelemistäsi lääkkeistä ovat riskilääkkeitä ja tuntea käytännöt, joilla näiden lääkkeiden turvallisuutta varmistetaan.

Kurssin suoritettuasi:

  • Tunnet työssäsi käytettävät riskilääkkeet ja niihin liittyvät riskit
  • Tunnet käytännöt, joilla riskilääkkeiden haittoja voidaan estää
  • Tiedät, miten toimia riskilääkkeisiin liittyvissä vaaratapahtumissa
  • Osaat ohjata potilasta toimimaan oikein riskilääkkeiden kanssa

Huom. kurssi on suunnattu erityisesti perusterveydenhuollon, kotihoidon ja pitkäaikaishoidon hoitajille; tällä kurssilla ei käsitellä sairaalakäytössä olevia riskilääkkeitä.

Kurssin on tuottanut Pharmaca Health Intelligence Oy (ent. Lääketietokeskus Oy).

Tekijät

Kurssin asiantuntijana on toiminut lääkitysturvallisuuden asiantuntija, proviisori Anne Halmetoja, jolla on lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyys (LHKA).

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

30 minuuttia

Kohderyhmä

Perusterveydenhuollon, kotihoidon ja pitkäaikaishoidon hoitajat

Arviot

/ 2727 arviota