Lasten hätätilanteet ja elvytys

Julkaistu 9.10.2017 • Päivitetty 20.9.2020

Peruselintoimintojen häiriötilat johtavat vaikeutuessaan elottomuuteen ja potilaan menehtymiseen. Kun elintoimintahäiriöt tunnistetaan ja kun niiden etenemiseen puututaan tarpeeksi varhain, voidaan ehkäistä elottomuus.

Kurssilla käydään läpi lasten elintoimintahäiriöt ja eri ikäisten lasten elvytyksen perusteet. Elintoimintahäiriöiden tunnistaminen käsitellään systemaattisesti ABCD-periaatteen (ilmatie, hengitys, verenkierto, tajunta) mukaan. Lasten kohdalla haasteita tuo laaja ikä- ja kokojakauma, joka vaikuttaa eri mittausten raja-arvoihin. Kurssi on rajattu yhden kuukauden ikäisiin — murrosikäisiin lapsiin.

Tekijät

LT Helena Jäntti toimii apulaisylilääkärinä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ja FinnHEMSin Kuopion tukikohdan vastuulääkärinä

Sairaanhoitaja (YAMK) Mika Katajala toimii apulaisosastonhoitajana Oulun yliopistollisen sairaalan lasten teho-osastolla

Dosentti Outi Peltoniemi toimii Osastoylilääkärinä Oulun yliopistollisen sairaalan lasten teho-osastolla

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

40 minuuttia

Kohderyhmä

Lääkärit, hoitajat ja alan opiskelijat

Arviot

/ 3350 arviota
Selkeytti käsitystä lasten elvytyksestä sekä toi selkeästi esille pääpiirteet ja huomioitavat asiat.
Erittäin hyvin käytetty puolituntinen, suosittelen!
Opettavainen, mielenkiintoinen ja selkeä kurssi!