Ensihoidon potilasturvallisuus

Julkaistu 1.11.2016

Ensihoitotyötä tehdään pääsääntöisesti vaikeammissa olosuhteissa verrattuna muuhun terveydenhuollon työhön. Sääolosuhteet, kommunikaatiota haittaava melu, työskentely ahtaissa tiloissa, potilaan siirtämiseen liittyvät vaikeudet ja hälytysajoon liittyvät riskit sekä erilaiset turvallisuusuhat voivat vaikuttaa potilaan turvallisen hoidon toteutumiseen.

Kurssilla esitellään ensihoidon potilasturvallisuuden perusteet sekä perehdytään mahdollisiin vaaratilanteisiin. Kurssin suoritettuaan oppija tietää suurimmat ensihoidon potilasturvallisuuden sudenkuopat ja työkalut niiden välttämiseen.

Tekijät

LT, dosentti Markku Kuisma on anestesiologian erikoislääkäri ja toimii ensihoidon linjajohtajana Helsingin ylipistollisessa keskussairaalassa.

Ensihoitaja YAMK Elina Kilpiäinen toimii Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella hoitotason ensihoitajana.

LL, osastonlääkäri Susanne Ångerman on anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri ja työskentelee lääkärihelikopterin vastuulääkärinä Helsingin ylipistollisessa keskussairaalassa.

FM Tiina Etelälahti toimii ensihoidon linjan erikoissuunnittelijana Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

30 minuuttia

Kohderyhmä

Ensihoitajat, ensivastehenkilöstö, ensihoitolääkärit ja muut ensihoidon parissa työskentelevät sekä alan opiskelijat.

Arviot

/ 2065 arviota
Hyvät tarkastuslistat jäi mieleen!
Kannattaa suorittaa. Tuo yhtenäistä särmää ja turvallista käytäntöä kentälle.
Pähkinänkuoressa tuli palautettua mieleen ensihoidon yksi osakokonaisuus, johon myös potilas oleellisena osana vaikuttamassa ja osallisena… Eli potilasturvallisuus.