Anestesiologian ja tehohoidon perusteet

Julkaistu 16.1.2014 • Päivitetty 25.11.2016

Anestesiologian ja tehohoidon perusteet sisältää tärkeimmät anestesiaan, tehohoitoon, ensihoitoon ja kivun hoitoon liittyvät perusperiaatteet ja niiden fysiologisen taustan.

Kolmanteen painokseen tiedot on tarkistettu ja erityisesti peruselintoimintojen häiriöiden tunnistamista ja hoitoa, parenteraalista nestehoitoa ja kivun hoitoa koskevat osuudet käsitellään aiempaa käytännönläheisemmin. Vastaavasti tehohoidon osuutta on supistettu.

Teoksessa perehdytään yleisanestesia- ja puudutusmenetelmiin ja valvontasuosituksiin sekä käydään läpi leikkaussalianestesiologian perusteet sisältäen leikkausta edeltävän arvioinnin sekä sen jälkeisen seurannan.

Teoksessa käsitellään kriittisesti sairastuneen tunnistamista ja hoitoa sekä esitellään voimassa olevat elvytysohjeet. Oleellisena osana teoksessa ovat nestehoidon ja peruselintoimintojen valvonnan periaatteet sekä niiden toteutus käytännössä. Tehohoidon osuus kattaa tehohoidon tarpeen tunnistamisen, aiheet ja vasta-aiheet sekä toisaalta tehohoidon rajaamisen.

Teoksessa tarkastellaan akuutin ja kroonisen kivun hoitoa sekä käsitellään potilaan ja omaisten kohtaamiseen liittyviä erityiskysymyksiä.

Havainnolliset taulukot ja kuvat tukevat asioiden omaksumista ja mieleen palauttamista. Verkko-oppikirjassa on lisäksi tapausesimerkkejä sekä testaa tietosi -kysymyksiä.

Teos on erityisesti tarkoitettu oppikirjaksi lääketieteen opiskelijoille, mutta se soveltuu hyvin lähdeteokseksi sairaanhoitajaopintoihinkin. Teoksesta on hyötyä myös leikkaussali- tai valvontahoitotyötä tekeville ammattilaisille.

Toimittajat

Leila Niemi-Murola on kliininen opettaja Helsingin yliopistossa. Hän toimii anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärinä HYKS:ssa. LL 1989, LT 1994, anestesiologian erikoislääkäri 1996, anestesiologian ja tehohoitolääketieteen dosentti 2007.

Kirsimarja Metsävainio on kouluttajalääkäri Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Hän on toiminut kliinisenä opettajana Itä-Suomen yliopistossa 2009–2015. Hän toimii anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärinä KYS:ssa. LL 1991, anestesiologian erikoislääkäri 1998.

Teijo Saari on kliininen opettaja Turun yliopistossa. Hän toimii anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärinä TYKS:ssa. LL 2000, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri 2006, LT 2007, anestesiologian ja tehohoidon dosentti 2013.

Annukka Vahtera on anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri TAYS:n teho-osastolla. Hän on aiemmin toiminut kliinisenä opettajana Tampereen yliopistossa. LL 2006, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri 2012, EDIC 2016.

Merja Vakkala on kliininen opettaja Oulun yliopistossa. Hän toimii anestesiologian erikoislääkärinä OYS:ssa. LL 1998, LT 2000, anestesiologian erikoislääkäri 2007, kivunhoidon erityispätevyys 2010.

Kirjoittajat

  • Jouko Jalonen LKT, prof.
  • Eija Junttila LT
  • Kirsimarja Metsävainio LL
  • Leila Niemi-Murola LT, dos.
  • Reino Pöyhiä LT, dos.
  • Teijo Saari LT, dos.
  • Annukka Vahtera LL
  • Merja Vakkala LT
Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Oppikirja

Laajuus

214 artikkelia

Kohderyhmä

lääkärit, lääketieteen opiskelijat ja sairaanhoitajaopiskelijat

ISBN

978-951-656-659-0

Painetun kirjan sisällysluettelo

Arviot

/ 26 arviota