Anestesiologian ja tehohoidon perusteet

Julkaistu 16.1.2014 • Päivitetty 18.1.2022

Oppiportin Anestesiologian ja tehohoidon perusteet -teos sisältää tärkeimmät anestesiaan sekä teho-, ensi- ja kivun hoitoon liittyvät perusperiaatteet.

Anestesiologian ja tehohoidon perusteet sisältää tärkeimmät anestesiaan, tehohoitoon, ensihoitoon ja kivun hoitoon liittyvät perusperiaatteet ja niiden fysiologisen taustan.

Kevään 2021 päivityksessä tiedot on tarkistettu, ja erityisesti peruselintoimintojen häiriöiden tunnistamista ja hoitoa, nestehoitoa ja kivun hoitoa koskevat osuudet käsitellään aiempaa käytännönläheisemmin. Vastaavasti tehohoidon osuutta on supistettu. Elvytyksen osalta tiedot on päivitetty 18.1.2022 uusimman Käypä hoito -suosituksen mukaisiksi.

Teoksessa perehdytään yleisanestesia- ja puudutusmenetelmiin ja valvontasuosituksiin sekä käydään läpi leikkaussalianestesiologian perusteet sisältäen leikkausta edeltävän arvioinnin sekä sen jälkeisen seurannan.

Teoksessa käsitellään kriittisesti sairastuneen tunnistamista ja hoitoa sekä esitellään voimassa olevat elvytysohjeet. Oleellisena osana teoksessa ovat nestehoidon ja peruselintoimintojen valvonnan periaatteet sekä niiden toteutus käytännössä. Tehohoidon osuus kattaa tehohoidon tarpeen tunnistamisen, aiheet ja vasta-aiheet sekä toisaalta tehohoidon rajaamisen.

Teoksessa tarkastellaan akuutin ja kroonisen kivun hoitoa sekä käsitellään potilaan ja läheisten kohtaamiseen liittyviä erityiskysymyksiä. Havainnolliset taulukot ja kuvat tukevat asioiden omaksumista ja mieleen palauttamista. Teos on erityisesti tarkoitettu oppikirjaksi lääketieteen opiskelijoille, mutta se soveltuu hyvin lähdeteokseksi sairaanhoitajaopintoihinkin. Teoksesta on hyötyä myös leikkaussali- tai valvontahoitotyötä tekeville ammattilaisille.

Päätoimittaja

Leila Niemi-Murola on kliininen opettaja Helsingin yliopistossa. Hän toimii anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärinä HYKS:ssa. LL 1989, LT 1994, anestesiologian erikoislääkäri 1996, anestesiologian ja tehohoitolääketieteen dosentti 2007.

Toimittajat

Ulla Ahlmén-Laiho on kliininen opettaja Turun yliopistossa. Hän toimii anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärinä TYKS:ssa. LL 2009, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri 2016, LT 2019, lääkärikouluttajan erityispätevyys 2020.

Tuomas Huttunen on kliininen opettaja Tampereen yliopistossa. Hän toimii anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärinä TAYS:ssa. LL 2009, LT 2014, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri 2017, kliinisen epidemiologian dosentti 2021.

Kirsimarja Metsävainio on kouluttajalääkäri Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Hän on toiminut kliinisenä opettajana Itä-Suomen yliopistossa 2009–2015. Hän toimii anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärinä KYS:ssa. LL 1991, anestesiologian erikoislääkäri 1998, lääkärikouluttajan erityispätevyys 2013, ensihoidon erityispätevyys 2016.

Merja Vakkala on erikoislääkäri Oulun yliopistossa. Hän on toiminut kliinisenä opettajana 2017–2018 ja toimii tällä hetkellä osastonylilääkärinä OYS:n keskusleikkausosastolla. LL 1998, LT 2000, anestesiologian erikoislääkäri 2007, kivunhoidon erityispätevyys 2010, anestesiologian ja tehohoidon dosentti 2019.

Kirjoittajat

  • Ulla Ahlmén-Laiho, LT
  • Tuomas Huttunen, LT, dos.
  • Kirsimarja Metsävainio LL
  • Leila Niemi-Murola LT, dos.
  • Reino Pöyhiä LT, dos.
  • Teijo Saari LT, prof.
  • Merja Vakkala LT, dos.
Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Oppikirja

Laajuus

246 artikkelia

Kohderyhmä

lääkärit, lääketieteen opiskelijat ja sairaanhoitajaopiskelijat

ISBN

978-952-360-051-5

Painetun kirjan sisällysluettelo

Arviot

/ 30 arviota