Munuaiskorvaushoidon laitteet

Julkaistu 9.1.2018

Onnistuneen munuaiskorvaushoidon edellytys on, että hoitoa toteuttavat terveydenhuollon ammattilaiset osaavat käyttää munuaiskorvaushoidon laitteita oikein.

Munuaiskorvaushoidon laitteet -verkkokoulutuksessa kuvataan munuaiskorvaushoidon laitteiden käyttö niin, että tietoa pystyy soveltamaan eri laitevalmistajien laitteisiin. Laitteen käyttäjän tulee perehtyä omassa yksikössään käytössä oleviin korvaushoidon laitteisiin ja niiden ominaisuuksiin.

Laitteen käyttäjän tulee ymmärtää hoidon vaikutukset potilaan elintoimintoihin. Aineisto ei sisällä hoito-ohjeita. Hoito-ohjeita on Duodecimin muissa teoksissa ja toimipaikkakohtaisissa aineistoissa.

  • kaikille munuaiskorvaushoidon laitteille yhteisiä ominaisuuksia käsittelevä osuus
  • jaksottaisen munuaiskorvaushoidon laitteet
  • jatkuvan munuaiskorvaushoidon laitteet.

Verkkotentti koostuu kolmesta edellä esitetyn jaottelun mukaisesta tentistä. Kaikki suorittavat tentin, jossa käsitellään kaikille munuaiskorvaushoidon laitteille yhteisiä asioita. Tämän lisäksi voidaan suorittaa joko jaksottaisen munuaiskorvaushoidon laitteiden osuus, jatkuvien munuaiskorvaushoidon laitteiden osuus tai molemmat riippuen siitä, mitä laitteita työyksikössä käytetään.

Aineistossa on ohjeet näyttöihin sisältyvistä asioista. Näytön ohjeet on laadittu erikseen jaksottaisten hoitojen ja jatkuvien hoitojen laitteille.

Aineistoa täydennetään myöhemmin peritoneaalidialyysissä käytettävillä laitteilla. Myöhemmin lisätään myös jatkuvan ja jaksoittaisten munuaiskorvaushoidon laitteiden käyttöä hemoperfuusiossa ja plasmanvaihdossa ja MARS-hoidossa käsittelevät osuudet.

Aineisto on laadittu itsenäistä opiskelua varten. Se on hyödyllinen perehdytyksessä, laiteajokortin suorittamiseen liittyvään näyttöön valmistauduttaessa sekä laitteiden käytön oikeellisuuden arvioimisessa ja tarkistamisessa.

Munuaiskorvaushoidon laitteet on osa sairaaloiden ja Kustannus Oy Duodecimin yhteistyönä tuottamaa Laitekoulutusverkkokoulutusta. Tämän osuuden vastuullisina tuottajina ovat toimineet HUS:n asiantuntijat.

Tekijät

Vastuutoimittajat

Marko Kivioja, sairaanhoitaja

Johanna Kaartinen, LT

Kirjoittajat

Miisa Ekholm, sairaanhoitaja AMK

Maarit Honkakoski, sairaanhoitaja AMK

Pasi Kyllönen, sairaanhoitaja

Annika Laukkanen, LT

Anna Lundell, sairaanhoitaja

Arja Mikonsaari, erikoissairaanhoitaja

Ilona Remes, sairaanhoitaja AMK

Risto Sinisalo, sairaanhoitaja AMK

Outi Tassberg, sairaanhoitaja

Sami Tuomisto, sairaanhoitaja

Hanna Vilppunen, sairaanhoitaja

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokoulutus

Laajuus

1–2 tuntia

Kohderyhmä

Lääkärit, sairaanhoitajat sekä muut sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja muissa hoitopaikoissa työskentelevät hoitotyön ammattilaiset

Arviot

/ 5 arviota