Defibrillaattorit

Julkaistu 14.2.2017

Defibrillaattorin käytön osaaminen on tärkeää oikea-aikaisen hyvän hoidon sekä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden toteutumisessa.

Defibrillaattoria käyttävän tulee osata laitteeseen ja sen käyttöön liittyen käyttötarkoitus (toimintaperiaate, käyttöaiheet ja vasta-aiheet), käytössä tarvittavat välineet sekä laitteen säilytys, käyttö työtehtäviin sisältyvissä tilanteissa sekä toiminta laitteen käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa ja toimintahäiriöissä. Aineisto on laadittu itsenäistä opiskelua varten. Se on hyödyllinen myös uusien työntekijöiden perehdytyksessä, laiteajokortin suorittamiseen liittyvään näyttöön valmistauduttaessa sekä laitteiden käytön oikeellisuuden arvioimisessa ja tarkistamisessa.

Defibrillaattorit on ensimmäinen sairaaloiden ja Kustannus Oy Duodecimin yhteistyönä tuottama Laitekoulutusverkkokoulutus. Vuoden 2018 alkuun mennessä käytössä tulee olemaan verkkokoulutukset viidestätoista keskeisestä terveydenhuollon laitteesta.

Tekijät

Mika Karjalainen, kliinisen hoitotyön asiantuntija (KYS); sairaanhoitaja, ylempi AMK

Kirsimarja Metsävainio, kouluttajalääkäri (KYS); LL, anestesiologian erikoislääkäri

Anne Kokko, terveydenhuollon lehtori (Oulun seudun ammattiopisto), TtM, erikoissairaanhoitaja

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokoulutus

Laajuus

1–2 tuntia

Kohderyhmä

Lääkärit, sairaanhoitajat sekä muut sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja muissa hoitopaikoissa työskentelevät hoitotyön ammattilaiset

Arviot

/ 121 arviota