Elvytys

Julkaistu 30.3.2023

Elvytysluennot tukevat terveyden- ja sosiaalihuollon sekä pelastustoimen elvytyskoulutuksia.

Luennot pohjautuvat vuonna 2022 päivitettyihin Käypä hoito -suosituksiin, joiden työryhmissä kaikki luennoitsijat ovat toimineet.

Luennoissa käydään läpi aikuisen, lapsen sekä vastasyntyneen elvytyskaaviot sekä niiden mukainen toiminta ja hoito mukaan lukien välittömät toimet verenkierron palauduttua. Luennoissa ei käsitellä sydänpysähdyksen ennakointia, elvytyksen erityistilanteita eikä elvytyksen jälkeistä tehohoitoa.

Luentojen tehtävä on tukea terveyden- ja sosiaalihuollon sekä pelastustoimen ammattilaisten ja näiden alojen opiskelijoiden elvytyskoulutuksia.

Saat luennosta suoritusmerkinnän ja todistuksen, kun käyt koko luennon läpi ja suoritat siihen liittyvät tehtävät hyväksytysti. Muistathan, että saadaksesi suorituksen, sinun tulee olla kirjautuneena Oppiporttiin.

Oppimistavoitteet

  • Tutustut vuonna 2022 päivitettyjen Käypä hoito -suositusten mukaisiin elvytyskaavioihin.
  • Osaat tunnistaa elottomuuden ja aloittaa elvytyksen.
  • Osaat toteuttaa laadukkaan perus- ja hoitoelvytyksen vaiheet.
  • Tiedät tavallisimmat hoidettavissa olevat elottomuuden syyt.
  • Ymmärrät tehokkaan ja laadukkaan painelu-puhalluselvytyksen sekä varhaisen defibrillaation merkityksen potilaan selviytymisen ja jatkoennusteen kannalta.

Käypä hoito -suositus

Alla olevista linkeistä pääset Käypä hoito -suositukseen, johon suosittelemme tutustumaan ennen luennon katsomista.

Asiantuntijat

Piritta Setälä, LT, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, apulaisylilääkäri ja Pirkanmaan lääkärikopterin vastuulääkäri; Pirkanmaan hyvinvointialueen ensihoitopalvelu.

Anna Nikula, LL, lastentautien erikoislääkäri, johtava ylilääkäri; Helsingin kaupunki.

Ulla Sankilampi, dosentti, lastentautien erikoislääkäri, neonatologi; KYS ja Itä-Suomen yliopisto.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Videoluennot 4 kpl

Laajuus

136 minuuttia

Kohderyhmä

Terveyden- ja sosiaalihuollon sekä pelastustoimen ammattilaiset. Luennot sopivat myös alojen opiskelijoille ja opettajille.

Arviot

/ 11 arviota