Peruselintoimintojen systemaattinen arviointi ABCDE-periaatteella

Julkaistu 10.11.2020

Potilaan tilan arvio suoritetaan aina järjestelmällisesti ja kokonaisvaltaisesti kaikkien eri elinjärjestelmien toiminta samanaikaisesti huomioiden.

Äkillisesti ja yllättäen eteen tulevassa tilanteessa toimiminen voi olla haastavaa ja henkisesti kuormittavaa. Tällä kurssilla perehdyt potilaan peruselintoimintojen systemaattiseen arviointiin ja oikeassa järjestyksessä etenevään alkuhoitoon. Lisäksi tutustut NEWS-pistetyökaluun, jonka avulla voidaan tunnistaa kriittisesti sairas tai vaarassa oleva potilas.

Kurssin jälkeen

  • tiedät, miten systemaattinen peruselintoimintojen arviointi suoritetaan ABCDE-toimintamallin mukaisesti
  • osaat aloittaa oikean hoidon ABCDE-toimintamallin mukaisessa järjestyksessä
  • osaat hyödyntää NEWS-pisteytystä potilaan tilan arvioinnissa.

Tekijät

Akuuttilääketieteen ja sisätautien erikoislääkäri Janne Alakare työskentelee HUS Akuutissa.

sh YAMK, AmO Tiina Stenman toimii akuuttihoitotyön asiantuntijana ja verkko-oppimisen asiantuntijana Kustannus Oy Duodecimissa.

YTM Hanna Turunen toimii verkko-oppimisen asiantuntijana Kustannus Oy Duodecimissa.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

20 minuuttia

Kohderyhmä

Lääkärit, sairaanhoitajat ja alan opiskelijat

Arviot

/ 1668 arviota
Kannattaa kerrata ABCDE-periaatteet tämän kurssin avulla. Lyhyt, selkeä ja ytimekäs!
Harvinaisen hyvä kurssi! Paljon tärkeää asiaa lyhyessä ajassa.
Tarpeellinen kaikille potilastyötä tekeville kollegoille ja kurssin anti auttaa myös ensiaputilanteessa arvioimaan autettavan tilannetta.
Alkuvaiheen sairaanhoitajaopiskelijana sain tärkeää tietoa potilaan tilan ja peruselintoimintojen arviointia ja hoidon suunnittelua tukevista mittareista ja apuvälineistä.