Lääkehaitta — miten toimin?

Julkaistu 5.4.2017 • Päivitetty 27.8.2021

Tiedätkö, miten toimit lääkehaitan sattuessa?

Verkkokurssilla opit tunnistamaan yleisimmät lääkkeiden haittavaikutustilanteet potilastapausesimerkkien kautta ja opit tekemään haittavaikutusilmoituksen. Kurssi sisältää monipuolisia testejä ja pohdintatehtäviä.

Haittavaikutusepäilyjen ilmoittamisesta hyötyvät sekä potilaat että terveydenhuollon ammattilaiset:

• Ilmoittamalla haittavaikutusepäilyt autat kerryttämään ajantasaista turvallisuustietoa lääkevalmisteista.

• Potilasturvallisuus lisääntyy, kun oikea lääke osataan ohjata oikealle potilasryhmälle oikealla annoksella.

• Myyntiluvan haltijat pystyvät antamaan ajankohtaista tietoa lääkkeen käytöstä ja turvallisuudesta terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

Kurssi sopii kaikille lääkealan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka osallistuvat asiakkaan tai potilaan lääkehoitoon.

Tekijät

Asiantuntijoina ovat toimineet Biocodex Oy:n Farmaseuttisten palveluiden lääketurva-asiantuntija Kaisu Ritamäki ja lääketurvapäällikkö Susanna Heinonen.

Kurssin on tuottanut Pharmaca Health Intelligence Oy (ent. Lääketietokeskus Oy).

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

30 minuuttia

Kohderyhmä

Lääkealan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset

Arviot

/ 4017 arviota