Turvallinen lääkehoito hoitotyössä

Julkaistu 13.1.2017 • Päivitetty 27.8.2021

Hoitohenkilöstölle suunnatulla kurssilla perehdytään resepti- ja itsehoitolääkkeiden erityispiirteisiin ja lääkitysturvallisuustekijöihin sekä opitaan tunnistamaan lääkehoidon ongelmakohdat käytännönläheisten tapausesimerkkien kautta. Kurssi on suunnattu erityisesti perus- ja lähihoitajille, ja se auttaa heitä ymmärtämään oman roolinsa turvallisen lääkehoidon toteuttamisessa.

Kurssin alussa perehdytään tärkeimpiin lääkitysturvallisuustekijöihin eli lääkityspoikkeamiin, lääkehoitosuunnitelmaan ja hoidon vaikuttavuuden merkitykseen. Tämän jälkeen käsitellään seuraavia tarkoituksenmukaisen ja turvallisen lääkehoidon toteuttamisen kannalta olennaisia asioita:

• lääkkeiden säilytys ja säilyvyys

• eri lääkemuodot ja annostelu

• tablettien murskaaminen ja lääkelaastareiden käyttö

• erilaisten potilasryhmien erityispiirteet (iäkkäät, kehitysvammaiset ja lapset)

Koulutuksessa käydään läpi myös lääkkeiden yhteisvaikutuksia ja itsehoitolääkkeitä käytännön työn näkökulmasta.

Tekijät

Asiantuntijana on toiminut farmaseutti, kliinisen farmasian maisteri Niina Laine, jolla on myös lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyys (LHKA).

Kurssin on tuottanut Pharmaca Health Intelligence Oy (ent. Lääketietokeskus Oy).

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

90 minuuttia

Kohderyhmä

Verkkokurssi on suunnattu erityisesti perus- ja lähihoitajille. Se soveltuu myös sairaanhoitajille ja muille lääkehoitoa toteuttaville henkilöille.

Arviot

/ 7246 arviota