Vanhusten lääkehoito

Julkaistu 23.3.2012 • Päivitetty 20.6.2016

Iäkkäillä henkilöillä lääkkeen haittavaikutus on yleinen sairaalaan joutumiseen myötävaikuttava tekijä. Arvioidaan, että kaksi kolmasosaa haitoista voisi olla vältettävissä. Monilääkitys lisää yhteisvaikutusten ja annostusohjeiden sekaantumisen mahdollisuuksia.

Kurssilla saat yleiskuvan siitä, mitä vanhusten lääkehoidossa tulee ottaa huomioon. Kurssi on suunnattu perusterveydenhuollossa toimiville lääkäreille sekä muille vanhusten lääkehoidon parissa työskenteleville. Oppiminen tehostuu, mikäli kurssia suorittaessasi samalla pohdit päivittäistä työtäsi ja sitä, miten nämä asiat liittyvät siihen.

Tekijät

Pirkko Paakkari, LKT

Marja Forsell, FM, farm

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

60 minuuttia

Kohderyhmä

Lääkärit, lääketieteen opiskelijat ja muut terveydenhuollon ammattilaiset, jotka työskentelevät vanhusten lääkehoidon parissa.

Arviot

/ 3456 arviota
Motivoiduin tarkastamaan useammin asiakkaan lääkelistan ja miettimään kokonaislääkityksen vaikutusta asiakkaaseen.
Potilastapaukset olivat hyviä ja lopputentti myös. Varmasti hyötyä tulevaisuudessa töissä.
Sain tietoa lääkkeistä, joiden kohdalla hälytyskellojen tulisi soida ja opin myös ymmärtämään haittavaikutusten taustalla olevia syitä..