Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito

Julkaistu 12.9.2016

Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito -teoksessa kuvataan peruselintoimintojen häiriöiden patofysiologia ja häiriöiden tunnistaminen sekä annetaan ohjeet hoidon aloittamisesta ja potilaan seurannasta.

Elintoimintojen häiriöiden tunnistaminen ja hoito ovat lääkärin työn ydinosaamista. Peruselintoimintojen fysiologian ja patofysiologian tunteminen ja ymmärtäminen ovat lähtökohtia häiriöiden tunnistamiselle.

Käsiteltäviä aiheita ovat potilaan tilan arvio, diagnostiikka, hoidon tarpeen tunnistaminen, välittömät hoitotoimet ja peruselintoimintojen valvonta. Teoksessa kuvataan verenkiertovajauksen, hengitysvajauksen, nestetasapainon, elektrolyyttihäiriöiden, sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden sekä munuaisten ja maksan toiminnan häiriöiden tunnistaminen ja hoitoperiaatteet. Siinä tarkastellaan myös leikkauspotilaan, vammapotilaan ja neurologisen potilaan hoitoon liittyviä erityispiirteitä sekä potilaiden hoitoa ensihoitotilanteessa. Sisältöä havainnollistavat kuvat ja tapausesimerkit. Tiivistelmät keskeisistä toimintaperiaatteista tukevat tietojen soveltamista käytännön työssä.

Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito -teos toimii työn apuvälineenä kaikille peruselintoimintojen häiriöiden hoitoa toteuttaville lääkäreille ja sairaanhoitajille sekä ensihoitajille. Erityisen tarpeellinen teos on päivystyksessä työskenteleville.

Sisältö on hyödyllinen myös anestesiologiaan ja tehohoitoon, lastentauteihin, sisätauteihin, neurologiaan, kirurgiaan sekä naistentauteihin ja synnytyksiin erikoistuville lääkäreille. Lääketieteen opiskelijoille teos soveltuu perusoppikirjaksi.

Toimittajat

Seppo Alahuhta, Oulun yliopiston anestesiologian professori vuodesta 1995, LL 1978, LT 1992, anestesiologian erikoislääkäri 1985, dosentti 1995, erikoislääkärin hallinnon pätevyys 2002.

Tero Ala-Kokko, Oulun yliopiston tehohoitolääketieteen osa-aik. professori vuodesta 2006, OYS:n leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikön teho-osaston osastonylilääkäri vuodesta 2000, LL 1986, anestesiologian erikoislääkäri 1993, European Diploma in Intensive Care Medicine 1994, LT 1997, dosentti 1999, SSAI Diploma in Intensive Care Medicine 2001, tehohoitolääketieteen erityispätevyys 2002, erikoislääkärin hallinnon pätevyys 2004.

Kai Kiviluoma, Oulun yliopistollisen sairaalan anestesiaklinikan osastonylilääkäri vuodesta 2003, LL 1984, LT 1990, anestesiologian erikoislääkäri 1995, dosentti 1999.

Esko Ruokonen, Kuopion yliopistollisen sairaalan tehohoidon ylilääkäri 1999–2015, Itä-Suomen yliopiston tehohoitolääketieteen professori 2009–2015, LL 1978, LT 1993, dosentti 1997. Akuuttihoidon tietokantojen (Terveysportti) päätoimittaja vuodesta 2015.

Tom Silfvast, Helsingin ja Uudenmaan sairaahoitopiirin ensihoitopalveluiden koordinoiva ylilääkäri vuodesta 2013, HYKS/HUS ensihoidossa vuodesta 2001, LL 1982, LKT 1990, European Diploma in Intensive Care Medicine 2000, ensihoitolääketieteen dosentti 2004.

Kirjoittajat

 • Seppo Alahuhta, LT, professori
 • Tero Ala-Kokko, LT, professori
 • Päivi Annila, dosentti, LT, PJ, ylilääkäri
 • Olli Arola, LL
 • Minna Bäcklund
 • Heidi Eriksson, LT
 • Pertti Hakala, LT, erikoislääkäri
 • Lauri Handolin, LT
 • Veli-Pekka Harjola, LT, dosentti
 • Seppo Hiippala, LT
 • Sanna Hoppu, LT, Dosentti, apulaisylilääkäri
 • Marja Hynninen, LT, dosentti
 • Outi Inkinen, LL
 • Eija Junttila, LT
 • Kati Järvelä, LT
 • Timo Kaakinen, LT
 • Jaana Karhu
 • Sari Karlsson, LT
 • Ari Katila, LL, erikoislääkäri
 • Kai Kiviluoma, LT, dosentti
 • Juha Koskenkari, LT
 • Päivi Laurila, LT, dosentti
 • Markku Leskinen, LT
 • Janne Liisanantti, LT
 • Pekka Loisa, LT
 • Vesa Lund, LT
 • Kirsimarja Metsävainio, LL
 • Tomi Niemi, LKT
 • Ilkka Parviainen, LT, dosentti
 • Outi Peltoniemi, LT
 • Juha Perttilä, LKT, dosentti
 • Päivi Piirilä, LKT, dosentti
 • Jaana Pikkupeura, LL
 • Hanna Rautiainen
 • Matti Reinikainen, LT, dosentti
 • Riikka Rimpiläinen
 • Esko Ruokonen, LT, professori
 • Juha Saarnio, LT, dosentti
 • Heikki Saha, LKT, dosentti
 • Markku Salmenperä, LKT, professori
 • Timo Sane, LKT, dosentti
 • Tom Silfvast, LKT, dosentti
 • Sakari Syväoja
 • Minna Tallgren, LT, dosentti
 • Pekka Tiainen, LT, erikoislääkäri, anestesiologia ja tehohoito
 • Mari Tuovila, LL
 • Olavi Ukkola, professori, apulaisopettaja
 • Vilho Vainionpää, LKT, dosentti
 • Anne Vakkuri, LT
 • Marjut Varpula, LT
 • Tero Varpula, LT, dosentti
Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Oppikirja

Laajuus

306 artikkelia

Kohderyhmä

lääkärit, hoitajat ja alojen opiskelijat

ISBN

978-951-656-770-2

Painetun kirjan sisällysluettelo

Arviot

/ 16 arviota