Lääkesumuttimet

Julkaistu 24.8.2020

Lääkesumutinta käyttäessä, ja etenkin potilasta kotikäyttöön ohjatessa, on syytä tuntea hyvin laitteen oikea käyttö sekä olennaiset asiat sen huollosta ja toimintaperiaatteesta. Tämä koulutus antaa sinulle tarvitsemasi tiedot ja taidot!

Lääkesumuttimia käytetään laajasti terveydenhuollossa, niin hoitolaitoksissa, kotihoidossa kuin ensihoidossa. Laitteita on monenlaisia, mutta toimintaperiaatteiltaan ne ovat hyvin samanlaisia. Potilaiden ohjaamisen ja hoidon näkökulmasta laitteen toiminnan tunteminen parantaa potilasturvallisuutta ja hoitoon sitoutumista.

Tekijät

Lääkesumuttimet -koulutus on osa sairaaloiden ja Kustannus Oy Duodecimin yhteistyönä tuottamaa laitekoulutusta. Tämän osuuden vastuullisina tuottajina ovat toimineet HUS:n, OYS:n ja Duodecimin asiantuntijat.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokoulutus

Laajuus

40 minuuttia

Kohderyhmä

Terveydenhuollon ammattilaiset, jotka työssään käyttävät lääkesumutinta ja ohjaavat potilaita niiden käyttöön

Arviot

/ 140 arviota
Kattava, silti lyhyt ja ytimekäs oppitunti.