Keuhkokuvien tulkinta - Osa 1

Julkaistu 22.9.2021

Tervetuloa harjoittelemaan keuhkokuvien tulkintaa! Keuhkokuvien tulkinta on tärkeä taito lähes jokaiselle lääkärille. Erityisesti päivystyksellisissä tilanteissa lääkäri joutuu tekemään päätöksen tilanteessa, jossa röntgenlääkärin lausuntoa ei ole saatavilla, jolloin systemaattinen keuhkokuvan analyysi edesauttaa löytämään röntgenkuvista potilaan terveydentilan kannalta keskeisen tiedon.

Tämä kurssi on ensimmäinen osa kahden kurssin kokonaisuudesta. Kurssilla opitaan keuhkokuvien systemaattisen tulkinnan perusteita ja harjoitellaan käytännössä keuhkokuvien tulkintaa systemaattisen työskentelyn kautta. Tutkimukset osoittavat lääkäreiden systemaattisen työskentelyn parantavan potilasturvallisuutta. Kurssi tarjoaa sinulle mahdollisuuden harjoitella määrätietoisesti kuvien tulkintaa lukuisten erilaisten tapausten avulla ja antaa pohjan keskeisimpien keuhkokuvalöydösten tunnistamiseen. Kurssin jälkeen osaat tunnistaa yleisimmät keuhkokuvasta havaittavat tilanteet hoitopäätöstesi tueksi.

Tekijät

Petri Sipola, radiologian erikoislääkäri, kliinisen radiologian dosentti, KYS.

Iivo Hetemäki, sisätauteihin erikoistuva lääkäri, Helsingin yliopisto.

Johanna Tulonen-Tapio, yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri, Kustannus Oy Duodecim ja Eksote.

Heini Radi, KM, verkko-oppimisen asiantuntija, Kustannus Oy Duodecim.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

180 minuuttia

Kohderyhmä

Lääkärit, erityisesti päivystys- ja kiirevastaanotto sekä lääketieteen opiskelijat

Erikoistumispisteet

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on hyväksynyt verkkokoulutuksen teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi seuraavasti: alat (tuntimäärä): akuuttilääketiede (3), radiologia (3), työterveyshuolto (3), terveydenhuolto (EL) (3), säteilysuojelukoulutus (kaikki erikoisalat) (3), syöpätaudit (3), sydän- ja rintaelinkirurgia (3), sisätaudit / runkokoulutus (2), sisätaudit / eriytyvä koulutus (2), reumatologia (3), ortopedia ja traumatologia (3), anestesiologia ja tehohoito (3), neurologia (3), naistentaudit ja synnytykset (3), kliininen hematologia (3), kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede (3), kirurgia / runkokoulutus (3), keuhkosairaudet ja allergologia (3), kardiologia (3), Infektiosairaudet (3), gastroenterologia (1), verisuonikirurgia (2).

Arviot

/ 663 arviota
Kurssin keskeisin anti on laaja joukko potilastapauksia ja oman systemaattisen kuvantulkinnan hiominen entistä paremmaksi. Kokonaisuudessaan loistava kurssi.
Muistutti siitä, että normaali anatomia voi olla vaihtelevaa. Tuli kerrattua keuhkokuvan systemaattinen tarkastelu.
Harjoitukset erinomaisia. Rutiini kehittyy suuren potilastapausmäärän avulla.
Kurssissa hienoa on välissä olevat normaalit kuvat.
Rutiinia keuhkokuvien tarkasteluun, hyvää harjoitusta eri tiloihin. Selkeä kurssi ja hyvät ohjeet.
Parasta järjestelmällinen tulkinta ja ABC protokollat.