Ohjaajana työyhteisössä

Julkaistu 9.1.2020

Iso osa terveydenhuoltoalalla tarvittavasta oppimisesta tapahtuu työpaikoilla. Onnistunut ohjaus edistää oppimista tehokkaasti ja varmistaa osaavat terveydenhuollon ammattilaiset myös tulevaisuudessa.

Tällä verkkokurssilla opit, mitä terveydenhuoltoalan yksikössä tapahtuvassa ohjauksessa ja opetuksessa tulee huomioida. Lisäksi kurssilla käsitellään ohjaajana kasvamista, osaamista edistävää ohjaajuutta sekä onnistuneen ohjaussuhteen rakentamista. Aktivoivien tehtävien kautta saat uusia ajatuksia ja löydät keinoja, joita voit hyödyntää toimiessasi ohjaajana.

Kurssi on osa Ohjaus ja oppiminen terveydenhuollossa -koulutuskokonaisuutta.

Tekijät

LT, anestesiologian ja tehohoitolääketieteen dosentti Leila Niemi-Murola, toimii kliinisenä opettajana Helsingin yliopistossa ja erikoislääkärinä HUS:ssa. Master of Medical Education-tutkinto Karoliinisesta instituutista ja lääkärikouluttajan erityispätevyys

LT, FT, työelämäprofessori Pasi Pöllänen, toimii ylilääkärinä KYMSOTE:ssa ja työelämäprofessorina Helsingin yliopistossa.

TtM Tiina Putkuri, toimii verkko-oppimisen asiantuntijana Oppiportissa

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

30 minuuttia

Kohderyhmä

Terveydenhuoltoalan ammattilaiset, jotka ohjaavat tai kouluttavat työssään

Arviot

/ 618 arviota
Suosittelen kurssia kaikille ohjaajille.
Hyvää perusasiaa.
Hyvin toimiva, kompakti kokonaisuus ja aktivoivat tehtävät.