Säteilyn käyttö kuvantamisessa – Lähettävä lääkäri

Julkaistu 7.2.2020 • Päivitetty 30.5.2023

Röntgentutkimuksella on keskeinen merkitys sairauksien tunnistamisessa. Hyödyn ohella säteily aiheuttaa myös haittaa. Siksi tutkimuksen tarpeellisuus ja siitä saatava hyöty tulee olla perusteltua.

Verkkokurssilla käsitellään kuvantamistutkimusten suunnittelua ja toteutusta lähettävien lääkäreiden näkökulmasta. Kurssilla perehdytään myös vaihtoehtoisiin tutkimusmenetelmiin ja potilasturvallisuuteen. Kurssi on tarkoitettu kliinisessä työssään potilaita kuvantamistutkimuksiin lähettäville lääkäreille sekä ohjeistusta potilaille tarjoavalle hoitohenkilökunnalle.

Tekijät

Terveydenhuollon erikoislääkäri Päivi Metsäniemi työskentelee johtajaylilääkärinä YTHS:ssä.

Fyysikko Viljami Sairanen työskentelee sairaalafyysikkona HUSissa.

Radiologian erikoislääkäri Mikko Taina työskentelee Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

90 minuuttia

Kohderyhmä

Potilaita kuvantamistutkimuksiin lähettävät lääkärit sekä ohjeistusta potilaille tarjoava hoitohenkilökunta

Erikoistumispisteet

Kurssi on osa Säteilysuojelu terveydenhuollossa -koulutuskokonaisuutta, joka on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi seuraavasti: alat (tuntimäärä): Säteilysuojelukoulutus, kaikki erikoisalat (8).

Arviot

/ 1755 arviota