Teos sisältää käytännön ihotautiopin keskeisen osan.

Ihotaudit-teoksessa esitellään tärkeimmät ihotaudit, niiden diagnostiikka ja hoito. Sen avulla potilaiden hoito onnistuu yleis- ja työterveyslääkäreiden työssä tutuksi tulevien ihotautien osalta ensivasteen hoitopisteessä. Vaativammat hoidot on käsitelty siten, että potilaan omalääkäri pystyy huolehtimaan ihotautispesialistin aloittaman hoidon jatkamisesta.

Teoksessa on runsas kuvitus, sillä ihotaudeissa kuvia ei korvaa paraskaan kuvaileva teksti.

Teoksen kirjoittajat ovat alan parhaita suomalaisia asiantuntijoita, tutkijoita ja käytännön lääkäreitä, jotka ovat perehtyneet alan erityiskysymyksiin.

Toimittajat

Matti Hannuksela on eläkkeellä oleva yksityslääkäri. Hän toimi Oulussa ihotautiopin professorina ja ylilääkärinä sekä dosenttina Helsingin ja Oulun yliopistossa. LL 1966, LKT 1971, iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri 1966, allergologian erikoislääkäri 1976, ammatti-ihotautien erikoislääkäri 1976.

Sirkku Peltonen toimii ihotautiopin kliinisenä opettajana Turun yliopistossa. LL 1991, LT 1991, Iho- ja sukupuolitautiopin erikoislääkäri 2001.

Timo Reunala on iho-ja sukupuolitautiopin professori (emeritus) Tampereen yliopistossa. LL 1970, iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri 1976, LKT 1978.

Raimo Suhonen toimi ylilääkärinä Mikkelin keskussairaalan ihotautipoliklinikassa, jonka jälkeen toiminut yksityislääkärinä. LL 1972. Ihotautien erikoislääkäri ja LKT 1978. Professorin arvonimi vuodesta 2002.

Kirjoittajat

 • Kristiina Alanko, LKT, dosentti
 • Matti Hannuksela, LKT, professori
 • Anna Hannuksela-Svahn, LT
 • Taina Hasan, LT
 • Elina Heikkilä, LT, ihotautien ja allergiologian erikoislääkäri
 • Hannele Heikkilä, LT, dosentti
 • Anna Hjerppe, LL
 • Timo Järvinen, LL
 • Outi Kortekangas-Savolainen, LT, dosentti
 • Minna Kääriäinen, LT
 • Arto Lahti, LKT, dosentti
 • Antti Lauerma, LT, professori
 • Leeni Mäkelä, EL
 • Sirkku Peltonen, dosentti, LT
 • Tapio Rantanen, LL
 • Timo Reunala, LKT, professori
 • Ulpu Saarialho-Kere
 • Kari Saarinen, LL
 • Olli Saksela, LT, dosentti
 • Raimo Suhonen, LKT, professori
 • Kaisa Tasanen-Määttä, LT
 • Annikki Vaalasti, Ylilääkäri, dosentti
 • Tytti Vuorinen, dosentti, LT, Osastonjohtaja