Haavalla tarkoitetaan ehjän ihon tai sen alaisten kudoksien rikkoutumista. Haavat syntyvät joko ulkoisen tekijän tai sisäisen sairauden seurauksena.

Tällä kurssilla saat perustiedot erilaisista haavoista, haavatuotteista sekä niiden luokittelusta. Kurssin avulla opit tunnistamaan erityyppisiä haavoja ja ymmärtämään niiden syntymiseen ja paranemiseen vaikuttavia tekijöitä.

Tekijät

Terveystieteiden maisteri, ammatillinen opettaja ja sairaanhoitaja Heidi Castrén on hoitanut haavapotilaita yli 20 vuotta. Lisäksi hän on pitänyt lukuisia haavanhoitoon liittyviä koulutuksia.

Sairaanhoitaja (ylempi AMK) Ulla Nuutinen on auktorisoitu haavahoitaja. Hänellä on yli 10 vuoden kliininen työkokemus haavapotilaiden hoidosta eri yksiköissä.

Erikoissairaanhoitaja, haavanhoidon asiantuntija Helvi Hietanen on ollut perustamassa Suomen Haavanhoitoyhdistystä ja European Pressure Ulcer Advisory -paneelia.