Tällä kurssillla esittelemme avoimen haavan hoidon perusteet. Kurssilla käydään läpi haavojen väriluokitus, hoidon ja haavasidoksen valinta sekä ohjaus. Kurssin tavoitteena on tarjota hyvät pohjatiedot avointen haavojen hoitoon.

Tekijät

Terveystieteiden maisteri, ammatillinen opettaja ja sairaanhoitaja Heidi Castrén on hoitanut haavapotilaita yli 20 vuotta. Lisäksi hän on pitänyt lukuisia haavanhoitoon liittyviä koulutuksia.

Sairaanhoitaja (ylempi AMK) Ulla Nuutinen on auktorisoitu haavahoitaja. Hänellä on yli 10 vuoden kliininen työkokemus haavapotilaiden hoidosta eri yksiköissä.

Erikoissairaanhoitaja, haavanhoidon asiantuntija Helvi Hietanen on ollut perustamassa Suomen Haavanhoitoyhdistystä ja European Pressure Ulcer Advisory -paneelia.