Kuntoutuminen

Julkaistu 3.11.2016

Kuntoutuksessa on siirrytty lääketieteellisesti painottuneista ja työelämään palauttavista toimenpiteistä malliin, jossa korostetaan yksilön omia tavoitteita, hyvinvointia ja yhteiskuntaan osallistumista. Kuntoutuja on muuttunut aktiiviseksi toimijaksi kuntoutumisen tavoitteiden ja sisällön suunnittelussa.

Kuntoutuminen-teoksessa tarkastellaan vaikuttavan ja kuntoutumista tukevan hyvän kuntoutuskäytännön ydinpiirteitä. Suomalainen kuntoutusjärjestelmä kuvataan erityisesti järjestelmän kuntoutumista mahdollistavat ja estävät tekijät huomioiden kuntoutuspolkuja suunniteltaessa. Kuntoutuksen tarpeen tunnistamisen ja tavoitteiden asettamisen avuksi esitellään Maailman terveysjärjestön ICF-luokitus.

Teoksessa käsitellään kuntoutumisen erityispiirteitä ihmisen elämänkulussa sekä yksilöllisten tavoitteiden merkitystä kuntoutumisprosessiin sitouttavana tekijänä. Kuntoutuksen ammattilaisten sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden merkitystä kuntoutumisessa kuvataan teorian, toiminnan kuvauksen ja käytännön esimerkkien avulla.

Teoksessa tarkastellaan myös kuntoutuksen vaikutusten arviointia ja tutkimusmenetelmiä. Lisäksi käsitellään kuntoutukseen käytettävissä olevien taloudellisten ja osaamisvoimavarojen ohjautumista ihmisten arvovalintojen, lainsäädännön tai poliittisten päätösten seurauksena.

Kuntoutuminen soveltuu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon parissa työskenteleville ja alaa opiskeleville sekä muilla aloilla kuntoutusta toteuttaville.

Toimittajat

Ilona Autti-Rämö Kelan johtava ylilääkäri vuodesta 2015. LL 1982, lastenneurologian erikoislääkäri 1993, LKT 1993, lastenneurologian dosentti 2006, Kelan tutkimusprofessori 2010. Kuntoutuksen (2002) ja hallinnon (2005) erityispätevyydet.

Anna-Liisa Salminen Tutkimustiimin päällikkö Kelan tutkimusryhmässä. Toimintaterapeutti 1978, PhD 2000, kuntoutuksen ja toimintaterapian dosentti 2012.

Marketta Rajavaara Valtiotieteen tohtori 2007. Hyvinvointipalvelujen osa-aikainen professori Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella vuodesta 2008 alkaen. Osa-aikainen johtava tutkija Kelan tutkimuksessa.

Aarne Ylinen Neurologisen kuntoutuksen professori, Helsingin yliopisto, 2013. Neurologian dosentti, Kuopion yliopisto, 1993. Kuntoutuksen erityispätevyys 2002. Neurologisen kuntoutuspoliklinikan, Kuntoutustutkimusyksikön ja Aivovammapoliklinikan osastonylilääkäri, HYKS, vuodesta 2012.

Kirjoittajat

 • Aalto Anna-Mari VTT, dos.
 • Aro Eliina MMM, ravitsemusterapeutti
 • Arvio Maria LKT, prof.
 • Autti-Rämö Ilona LKT, dos., tutkimusprof.
 • Castaneda Anu E. PsT, VTM
 • Erkkilä Jaakko FT, prof.
 • Hakala Paula FT, dos.
 • Heinonen Ari LitT, prof.
 • Heinonen Erkki PsT
 • Hiekkala Sinikka FT, dos.
 • Hietala Outi VTT
 • Hupli Markku LT
 • Hurme Pirkko PsM
 • Huttula Kirsi TtM, kuvataidepsykoterapeutti
 • Häkkinen Arja TtT, prof.
 • Hämäläinen Päivi PsT, dos.
 • Hämäläinen Tuula TtM, toimintaterapeutti
 • Härkäpää Kristiina FT, prof.
 • Jeglinsky Ira FT, fysioterapeutti
 • Juntunen Kristiina TtM, toimintaterapeutti
 • Juvonen-Posti Pirjo LL, kun-PD
 • Järvikoski Aila YTT, prof. emerita
 • Kanto-Ronkanen Anne TtM, toimintaterapeutti
 • Karhula Maarit TtM, toimintaterapeutti
 • Kaukiainen Ari LT, dos.
 • Kauppila Jorma KM, EO
 • Kehusmaa Sari FT
 • Kiviranta Tuula LT
 • Koskinen Sanna PsT
 • Kukkonen-Harjula Katriina LKT, dos.
 • Kukkonen Tarja FL, KM, YTM, puheterapeutti
 • Kurunsaari Merja TtL
 • Lamminpää Anne LT, dos.
 • Lappalainen Tiina YTM
 • Leijala-Marttila Mervi PsL
 • Leino Eeva LKT, dos.
 • Mattila Yrjö VTT, OTL, varatuomari
 • Melartin Tarja LT, dos.
 • Merikoski Hannele FM
 • Mikkelsson Marja LT, ma. prof.
 • Munck Petriina PsT
 • Musikka-Siirtola Marjatta PsL
 • Muuri Anu VTT, dos.
 • Mäkela Matti LT
 • Mäki Silja FM, psykoterapeutti
 • Nevala Nina LitT, dos.
 • Niemi Hannele O. sosiaalityöntekijä
 • Nurmi-Koikkalainen Päivi KM, erikoissairaanhoitaja
 • Paltamaa Jaana TtT
 • Paunio Tiina LT, prof.
 • Pekkonen Mika LKT
 • Peltonen Riikka kuntoutuksen ohjaaja AMK
 • Piirainen Arja FT, TtM, KM
 • Pikkarainen Aila THM, KM
 • Pohjolainen Timo LKT, dos.
 • Poutiainen Erja FT, dos.
 • Punkanen Marko FT
 • Pyöriä Outi TtT
 • Rajavaara Marketta VTT, prof.
 • Rask Shadia TtM, toimintaterapeutti
 • Sainio Päivi THM
 • Salminen Anna-Liisa PhD, dos.
 • Sauna-aho Oili PsL
 • Savikko Niina TtT, dos
 • Savolainen Kati toimintaterapeutti YAMK
 • Schubert Carla psykologi
 • Sellman Jaana FT, puheterapeutti
 • Seppänen-Järvelä Riitta VTT, dos.
 • Sipari Salla FT
 • Sjögren Tuulikki TtT, LitM
 • Suhonen-Polvi Hanna LT
 • Suomela-Markkanen Tiina LL
 • Suoyrjö Heikki LT
 • Säilä Hanna LT
 • Tikkanen Heikki LT, prof.
 • TOIMIAn Elämänlaatutyöryhmä
 • Topo Päivi VTT, dos.
 • Tuulio-Henriksson Annamari FT, tutkimusprof.
 • Tynjälä Päivi KT, prof.
 • Tötterman Patrik FT
 • Töytäri Outi TtM, fysioterapeutti
 • Valkonen Jukka VTT
 • Vanhala Anni YTT
 • Veijola Arja TtT †
 • Vuori Miika VTT
 • Ylinen Aarne LKT, dos.
Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Oppikirja

Laajuus

316 artikkelia

Kohderyhmä

sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä alojen opiskelijat

ISBN

978-951-656-464-0

Painetun kirjan sisällysluettelo

Arviot

/ 10 arviota