Immunologia

Julkaistu 1.4.2011

Immunologia-kirja käsittelee monipuolisesti yleisimmunologiaa ja infektioimmunologiaa. Kirjassa keskitytään myös immunologisiin kudosvaurioihin, immuunisairauksiin ja interventioihin.

Immunologia-teos jakaantuu yleisimmunologiaan, infektioimmunologiaan ja immunologisiin kudosvaurioihin, immuunisairauksiin ja interventioihin. Siinä käsitellään mm. luontainen ja opittu immuniteetti ja niiden yhteistoiminta, komplementtijärjestelmä, immunologinen muisti ja immuunipuolustus eri infektioissa. Teoksessa tarkastellaan myös immunologian merkitystä elinten ja kudosten siirroissa, verensiirroissa, kudosvaurioissa, varsinaisissa immuunitaudeissa ja tulehduksellisissa yleissairauksissa. Myös syövän immunologiasta ja immunoterapiasta on oma lukunsa.

Immunologia on toinen osa kolmiosaisesta teoksesta Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet.

Toimittajat

Klaus Hedman on kliinisen virologian professori. LL 1980, LKT 1982, solubiologian dosentti 1996, virologian dosentti 1997, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri 2000.

Terho Heikkinen on lastentautiopin kliininen opettaja Turun yliopistossa. Hän toimii lastentautien erikoislääkärinä TYKS:ssä. LL 1984, LT 1994, lastentautien erikoislääkäri 1995, lasten infektiosairauksien erikoislääkäri 2000, kokeellisen infektiotautiopin dosentti 2001.

Pentti Huovinen onTurun yliopiston bakteeriopin professori. Hän on toiminut Kansanterveyslaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkärinä ja tutkimusprofessorina. LL 1982, LKT 1984, lääketieteellisen bakteriologian dosentti 1985, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri 1990.

Asko Järvinen toimii HUS/HYKS Infektiosairauksien klinikan osastonylilääkärinä. LL 1986, LKT 1991, sisätautiopin dosentti 2003, sisätautien erikoislääkäri 1996, kliinisen farmakologian erikoislääkäri 1996, infektiosairauksien erikoislääkäri 1999.

Seppo Meri on immunologian professori. LL 1984, LT 1987, DTMH 1989 (University of London), kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri 1996.

Martti Vaara toimii vastuualuejohtaja ja vastaavana ylilääkärinä HUSLAB:ssa. LL 1978, LKT 1981, bakteriologian dosentti 1985, kliinisen mikrobiologian ja bakteriologian erikoislääkäri 1990, professorin arvonimi 2006.

Kirjoittajat

 • Petteri Arstila, LT
 • Marja-Kaisa Auvinen, LT
 • Klaus Hedman, professori
 • Arno Hänninen, LT
 • Sirpa Jalkanen, LKT, professori
 • Hanna Jarva, LT, dosentti
 • Sakari Jokiranta, LKT, dosentti
 • Ilkka Julkunen, LKT, professori
 • Asko Järvinen, LKT, dosentti
 • Leena Kainulainen, LT
 • Anu Kantele, dosentti, FK, LT, SVS
 • Jussi Kantele, dosentti, LT, FK
 • Tom Krusius, LKT, professori, dosentti
 • Karl Lemström, professori
 • Sirpa Leppä, LT, professori
 • Jussi Merenmies, dosentti
 • Seppo Meri, LT, professori
 • Aaro Miettinen, dosentti
 • Heikki Mäkisalo, LKT, dosentti
 • Jukka Partanen, dosentti, FT, Tutkimusjohtaja
 • Tom Pettersson, LKT, professori
 • Risto Renkonen, dosentti, professori
 • Marko Salmi, LT, professori
 • Johannes Savolainen, professori, LT, Yliassistentti
 • Ilkka J.T. Seppälä, LKT, dosentti
 • Mikko Seppänen, LKT, sisätautiopin dosentti
 • Olli Silvennoinen, LKT, professori
 • Martti Vaara, professori
 • Outi Vaarala, LKT, professori
 • Tuomas Virtanen, dosentti, LKT, kliininen opettaja
Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Oppikirja

Laajuus

261 artikkelia

Kohderyhmä

lääkärit, hoitajat ja alan opiskelijat

ISBN

978-951-656-632-3

Painetun kirjan sisällysluettelo

Arviot

/ 7 arviota