Valvontamonitorit: perusmonitorointi

Julkaistu 14.9.2021 • Päivitetty 24.9.2021

Valvontamonitorin käytön osaaminen mahdollistaa potilaan elintoimintojen muutosten nopean havaitsemisen ja oikean tulkinnan, sekä tarvittavan hoidon oikea-aikaisen toteuttamisen, vaikuttavuuden arvioinnin ja seurannan.

Valvontamonitoria käyttävän tulee osata omassa yksikössä käytössä olevan laitteen perustoiminnot, kuten käytön aloitus ja lopetus, hälytykset, tietojen tulkinta, tietojen tallentaminen ja saadun informaation tulkinta, häiriötilanteiden tunnistaminen ja niissä toimiminen.

Aineistossa kuvataan valvontamonitorien toimintatapa ja käyttö niin, että tietoa pystyy soveltamaan eri merkkisiin valvontalaitteisiin. Perusmonitorointi -laitekoulutuksella kuvataan valvontamonitorin käytön yleisperiaatteet ja perustason monitorointiin sisältyvät asiat.

Tekijät

Jussi Pirneskoski, LL.

Tom Bäcklund, LL.

Marko Kivioja, sairaanhoitaja.

Tuukka Tikka, sairaanhoitaja.

Maria Östberg, sairaanhoitaja.

Tanja Liukas, sairaanhoitaja, kätilö.

Heikki Antila, LKT, dos.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokoulutus

Laajuus

45 minuuttia

Kohderyhmä

Lääkärit, sairaanhoitajat sekä muut sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja muissa hoitopaikoissa työskentelevät hoitotyön ammattilaiset jotka työssään käyttävät valvontamonitoreita.

Arviot

/ 318 arviota