Monikulttuurisuus terveydenhuollossa

Julkaistu 14.3.2024

Väestön muuttuessa monimuotoisemmaksi olemme vuorovaikutuksessa yhä enemmän erilaisista kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. On tärkeää, että kaikille pystytään tarjoamaan yhdenvertaiset palvelut kulttuurista riippumatta.

Kun ymmärtää potilaan kulttuuritaustan vaikutuksen, helpottuu ammattilaisen työn tekeminen ja myös potilaan sitoutuminen hoitoon paranee. Vastaanotolle tuleva ihminen tulee kuitenkin kohdata ensisijaisesti apua tarvitsevana potilaana eikä kulttuurinsa edustajana.

Tällä kurssilla perehdytään

  • keskeisiin kulttuuriin liittyviin käsitteisiin ja määritelmiin
  • palvelujärjestelmään ja eri ryhmien oikeuksiin käyttää julkisia terveyspalveluita
  • monikulttuurisiin hoitosuhteisiin ja yksilölliseen kohtaamiseen
  • tulkin käyttöön potilas- ja hoitotyössä
  • potilaan ohjaukseen mm. lääkehoitoa, mielenterveyttä, kuntoutusta sekä raskautta ja synnytystä koskevissa asioissa.

Tekijät

LT, dos., psykiatrian erikoislääkäri Venla Lehti toimii apulaisylilääkärinä HUS:n traumapsykiatrian poliklinikalla.

LL, psykoterapeutti YET Valentina Oroza toimii PAKO-tiimin (paperittomien ja ja pakolaisten paljon palveluja tarvitsevien PPT-tiimi) lääkärinä Helsingissä Kalasataman terveysasemalla.

TtM, sh Marita Repo toimii ylihoitajana HUS syöpäkeskuksessa.

Terveydenhoitaja, kätilö AMK Sari Rinta-Filppula työskentelee Helsingissä paperittomien ja turvapaikanhakijoiden neuvolassa.

Toimintaterapeutti AMK, viittomakielen tulkki ja –opettaja Virve Viljanen työskentelee HUS Kulttuuripsykiatrian poliklinikalla.

YTM Hanna Turunen toimii verkko-oppimisen asiantuntijana Duodecimissa.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

60 minuuttia

Kohderyhmä

Lääkärit, hoitajat ja alan opiskelijat

Arviot

/ 393 arviota
Ehdottomasti yksi niistä Oppiportin kursseista, joka jokaisen pitäisi käydä, kun työskentelee monikulttuuristen potilaiden parissa.
Nopea ja selkeä esitys monikulttuurisuuteen liittyvistä termeistä ja keskeisistä asioista, joita on hyvä huomioida potilaskohtaamisissa.
Helppoa, ajatuksia herättävää, kannattaa suorittaa!!!