Murtumat röntgenkuvissa - Yläraajat

Julkaistu 19.9.2023

Kurssilla opetetaan ja harjoitellaan yläraajojen luunmurtumien röntgenkuvien tulkintaa systemaattisen työskentelyn avulla. Kurssilla annetaan myös vinkkejä poikkeamien tunnistamiseen, lisätietoa tyypillisistä murtumista, vammamekanismeista ja murtumaluokituksista sekä murtuman tunnistamista hankaloittavista seikoista.

Kurssi tarjoaa sinulle mahdollisuuden harjoitella kuvien tulkintaa useiden erilaisten tapausten avulla. Kurssin tavoitteena on antaa pohja luunmurtumien tunnistamiseen röntgenkuvissa. Kurssin jälkeen osaat tunnistaa yleisimmät murtumatyypit.

Tekijät

Petri Sipola, radiologian erikoislääkäri, kliinisen radiologian dosentti.

Johanna Tulonen-Tapio, yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri, Kustannus Oy Duodecim ja Etelä-Karjalan hyvinvointialue.

Heini Radi, KM, verkko-oppimisen asiantuntija, Kustannus Oy Duodecim.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

90 minuuttia

Kohderyhmä

Lääkärit, erityisesti päivystys- ja kiirevastaanotto sekä lääketieteen opiskelijat.

Erikoistumispisteet

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on hyväksynyt verkkokoulutuksen teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi seuraavasti: alat (tuntimäärä): akuuttilääketiede (3), käsikirurgia (3), lastenkirurgia (3), lastentaudit (3), ortopedia ja traumatologia (3), radiologia (3), työterveyshuolto (3), yleiskirurgia (3).

Arviot

/ 93 arviota
Erityisen hyvä päivystäville lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille.
Keskeisintä oli oppia tunnistamaan murtumien tyyppipaikkoja. Silmä harjaantui kurssin aikana katsomaan kuvia kriteerien mukaisesti.