Potilaan tunnistamisen hyvät käytännöt

Julkaistu 22.8.2022

Asiakkaan ja potilaan tunnistaminen on hoidon, hoivan ja palvelujen lähtökohta ja perusta. Se on myös luottamuksellisen ja turvallisen hoitosuhteen ja palvelun ensiaskel, jossa ammattilaisella, asiakkaalla ja potilaalla on tärkeä rooli. Jopa kymmenen prosenttia ilmoitetuista lääkehoidon vaaratapahtumista liittyy asiakkaan tai potilaan tunnistamisessa tapahtuneeseen virheeseen. Potilaan tunnistamisvirhe on aina vältettävissä oleva haittatapahtuma.

Sen lisäksi, että vaaratapahtumista ja haitoista seuraa inhimillistä kärsimystä, on OECD arvioinut, että terveydenhuollon kustannuksista noin 15 % kuluu hoidossa tapahtuneiden virheiden ja haittojen korjaamiseen. Kurssin käytyäsi ymmärrät tunnistamisen merkityksen asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi, ja että pienillä teoilla voidaan välttää tunnistautumiseen liittyvät vaara- ja haittatapahtumat ja siten lisätä potilasturvallisuutta.

Tekijät

Pietari Perkinen, kehittämispäällikkö, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Seija Tuokko, opetusneuvos,  toiminut aiemmin lehtorina ja koulutuspäällikkönä

Heli Ylihärsilä, kehittämisylilääkäri, Pohjanmaan hyvinvointialue

Tarja Pajunen, eritysasiantuntija, asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, Pohjanmaan hyvinvointialue

Minna Huuhtanen, verkkokoulutusasiantuntija, Kustannus Oy Duodecim

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

45 minuuttia

Kohderyhmä

sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja opiskelijat.

Arviot

/ 1226 arviota
Hyvää muistutusta siitä kuinka tärkeää potilaan/asiakkaan tunnistaminen on.
Muistutus, että ei saa jättää tuttujakaan potilaita tunnistamatta joka kerralla.
Oman ajatusmaailman ja käytänteiden varmentaminen. Hienoa, että tunnistautumisen kysymiseen liittyvä häpeä -asia nostettiin esille.