Vuorovaikutus vakavasti sairaan kanssa

Julkaistu 31.5.2019

Vuorovaikutus on enemmän kuin sanat. Tunnereaktiot jäävät ihmisten mieliin. Jos huonojen uutisten kertominen toteutetaan puutteellisesti, potilaat tulevat myös hoidettua huonommin.

Kurssilla opetellaan vuorovaikutustaitoja, joiden tarve korostuu vakavasti sairaan potilaan kanssa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa. Kurssilla perehdytään huonojen uutisten kertomiseen sekä keskusteluihin hoitolinjauksesta, ennakoivasta hoitosuunnitelmasta ja hoidon rajauksesta. Lisäksi käsitellään potilaan läheisten huomioimista.

Tekijät

Dosentti, syöpätautien erikoislääkäri Sirkku Jyrkkiö toimii toimialuejohtajana Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.

LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Juho Lehto toimii palliatiivisen yksikön ylilääkärinä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa ja kliinisenä opettajana Tampereen yliopistossa.

Dosentti, syöpätautien erikoislääkäri, psykoterapeutti Päivi Hietanen toimii ammatinharjoittajana Docrates-sairaalassa.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

50 minuuttia

Kohderyhmä

Lääkärit ja lääketieteen opiskelijat

Arviot

/ 199 arviota
Videoista näki käytännössä, miten vaikeista asioista voidaan puhua. Näihin törmää harmittavan vähän opiskeluaikana.
Mielenkiintoista keskittää huomio ihmisen elekieleen, kun asia sinänsä oli entuudestaan tuttua.
Opin lähestymään vaikeita asioita potilaalle paremmilla tavoilla.