Vuorovaikutus vakavasti sairaan kanssa

Tulossa

Vuorovaikutus on enemmän kuin sanat. Tunnereaktiot jäävät ihmisten mieliin. Jos huonojen uutisten kertominen toteutetaan puutteellisesti, potilaat tulevat myös hoidettua huonommin.

Kurssilla opetellaan vuorovaikutustaitoja, joiden tarve korostuu vakavasti sairaan potilaan kanssa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa. Kurssilla perehdytään huonojen uutisten kertomiseen sekä keskusteluihin hoitolinjauksesta, ennakoivasta hoitosuunnitelmasta ja hoidon rajauksesta. Lisäksi käsitellään potilaan läheisten huomioimista. Kurssin suoritettuaan oppija tietää myös, mitä tarkoittaa ammatillinen myötätunto ja miten sitä voi hyödyntää työssä.

Tekijät

Dosentti, syöpätautien erikoislääkäri Sirkku Jyrkkiö toimii toimialuejohtajana TYKSissä.

LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Juho Lehto toimii palliatiivisen yksikön ylilääkärinä TAYSissa ja kliinisenä opettajana Tampereen yliopistossa.

Dosentti, syöpätautien erikoislääkäri, psykoterapeutti Päivi Hietanen toimii ammatinharjoittajana Docrates-sairaalassa.

Tulossa

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

30-40 minuuttia

Kohderyhmä

lääkärit, hoitajat ja alan opiskelijat

Arviot

Sisältöä ei ole arvioitu.