Kaatumisten ehkäisy

Julkaistu 4.12.2015 • Päivitetty 3.4.2018

Kaatumisista aiheutuu monenlaista haittaa potilaille ja heidän läheisilleen. Kaatumiset kuormittavat myös hoito- ja palvelujärjestelmää ja aiheuttavat suuria kustannuksia. Kaatumisia ja niiden seurauksia voidaan vähentää järjestelmällisillä ja hyvin organisoiduilla ehkäisytoimilla.

Kurssin jälkeen tiedät mitkä tekijät ja sairaudet vaikuttavat kaatumisriskiin. Osaat myös tunnistaa riskipotilaat sekä valita ja käyttää kaatumisvaaran arviointimittaria. Lisäksi osaat ehkäistä kaatumisia omassa työyksikössäsi yhdessä koko työyhteisösi kanssa.

Tekijät

TtM Anniina Heikkilä toimii kehittämispäällikkönä HUS:ssa.

Proviisori Lotta Tyynismaa toimii asiantuntijana HUS-Apteekissa.

TtM Anna-Maija Jäppinen toimii fysioterapian kliinisenä asiantuntijana HUS:ssa.

TtM Hilkka Kivelä toimii hoitotyön kliinisenä asiantuntijana HUS:ssa.

TtT Satu Pajala kehittämispäällikkönä ja iäkkäiden kaatumisten ja kaatumistapaturmien ehkäisyn asiantuntijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa.

LKT Timo Strandberg toimii geriatrian professorina Helsingin ja Oulun yliopistoissa sekä HUS:ssa.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

50 minuuttia

Kohderyhmä

Hoitohenkilökunta, fysioterapeutit, lääkärit, toimintaterapeutit, farmaseuttinen henkilökunta ja muut potilastyössä toimivat

Arviot

/ 10570 arviota
Todella hyödyllinen ja syväluotaava kurssi aiheesta, kannattaa perehtyä kunnolla!
Erittäin hyvä kurssi ja hyvin sai tietoa mitkä sairaudet vaikuttavat kaatumisriskiin.
Suosittelen, hyvä lähtökohta kaatumisen ehkäisyn toimenpiteiden aloittamiseen omassa yksikössä.