Haavojen ABC

Julkaistu 25.3.2014 • Päivitetty 20.12.2018

Haava on eheän ihon tai sen alaisten kudosten rikkoutumista. Haavat syntyvät joko ulkoisen tekijän tai sisäisen sairauden seurauksena.

Tällä kurssilla saat perustiedot erilaisista haavoista, haavatuotteista sekä niiden luokittelusta. Kurssin avulla opit tunnistamaan erityyppisiä haavoja, ja ymmärrät, mikä vaikuttaa haavojen syntymiseen ja paranemiseen.

Tekijät

Terveystieteiden maisteri, sairaanhoitaja Heidi Castrén on hoitanut haavapotilaita sekä kunnallisella että yksityisellä puolella yli 15 vuotta. Lisäksi hän on pitänyt lukuisia haavanhoitoon liittyviä koulutuksia ja toimii Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n puheenjohtajana.

Sairaanhoitaja (ylempi AMK) Ulla Nuutinen on auktorisoitu haavahoitaja. Hänellä on 10 vuoden kliininen työkokemus haavapotilaiden hoidosta eri yksiköissä, ja hän toimii haavahoitajana HUS:n ihotautien klinikassa.

Erikoissairaanhoitaja, haavanhoidon asiantuntija Helvi Hietanen on ollut perustamassa Suomen Haavanhoitoyhdistystä ja European Pressure Ulcer Advisory -paneelia. Hän on myös toiminut hallituksen jäsenenä lähes kymmenen vuotta.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

45 minuuttia

Kohderyhmä

Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, lähihoitajat, lääkärit, jalkaterapeutit sekä terveydenhuoltoalan opiskelijat

Arviot

/ 10130 arviota
Verkkokurssi oli hyvin suunniteltu ja sisältö oli hyvä sekä kuvia.
Opin uutta haavahoidosta ja tunnen, että voin käyttää oppimaani hyödyksi tulevissa harjoitteluissa ja töissä.
Muistutti että haavat pitää diagnosoida ennen hoitoa ja osata arvioida jatkohoidon tarve.