Ihosyövät ovat viime vuosikymmeninä lisääntyneet räjähdysmäisesti, ja ne muodostavat kasvavan taloudellisen rasitteen Suomen ja muiden länsimaiden terveydenhuollolle. Suojaamattoman vaalean ihon altistaminen auringon ultraviolettisäteilylle on merkittävin etiologia ihosyöpien synnyssä. Myös eliniän pidentyminen lisää ihosyöpien ilmaantumista, samoin immuunivastetta heikentävät hoidot esimerkiksi elinsiirtojen yhteydessä. Ihosyöpien ja niiden esiasteiden hoito vaatii lisääntyvästi resursseja, koulutusta, erityisosaamista ja moniammatillista yhteistyötä ihosyöpien hoidosta terveydenhuollolle koituvan taakan jakamiseksi.

Ihosyöpien diagnostiikka ja hoito -kirja on ensimmäinen suomenkielinen oppikirja, jossa esitellään tavallisimpien ja joidenkin harvinaisten ihosyöpien tunnettua etiologiaa, kliinisiä erityispiirteitä, hoitoa ja hoitopolkujen järjestelyä perusterveydenhuollon ja erikoisalojen välillä. Kirjaan on koottu kaikki maassamme nykyisin käytössä olevat ei-levinneiden ihosyöpien ja niiden esiasteiden hoitovaihtoehdot ja paneuduttu tarkemmin ihosyöpien kirurgiseen poistoon alkaen perusasioista ja edeten enemmän kokemusta vaativiin leikkauksiin. Ihosyöpien diagnostiikassa ja hoidossa on oleellista erilaisten ihomuutosten havainnointi ja kliininen tunnistaminen, siksi teoksessa on runsaasti kuvia sekä itse ihosyövistä, niiden esiasteista että hoitojen suorittamisesta.

Kirja on suunnattu lääketieteen opiskelijoille, yleislääkäreille ja ihotauteihin erikoistuville lääkäreille. Teoksessa käsitellään myös laajemmin sekä ei-kirurgisia että kirurgisia hoitoja, joten se soveltuu myös ihosyöpien hoitoon syvemmin perehtyville ihotautien erikoislääkäreille ja muille ihosyöpiä hoitaville erikoislääkäreille, kuten yleis- ja plastiikkakirurgeille, silmälääkäreille sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäreille.

Teoksen kirjoittajilla on yli 20 vuoden kliininen kokemus ihosyöpien hoidosta ja he ovat vuosien ajan opettaneet yliopistosairaaloissa lääketieteen opiskelijoita, terveyskeskuslääkäreitä, ihotauteihin erikoistuvia lääkäreitä ja ihotautien erikoislääkäreitä, jotka ovat laajemmin perehtymässä ihosyöpien hoitoon.

Tekijät

Sari Pitkänen Toimii osastonylilääkärinä HUS Iho- ja allergiasairaalan toimenpideyksikössä. Koulutus: LL 1989, LT 1997, ihotautien ja allergologian erikoislääkäri 2002 ja ihotautien ja allergologian dosentti 2015. European Society for Micrographic Surgery on myöntänyt hänelle MOHS-kirurgian sertifikaatin 2014. Sari Pitkänen on toiminut HUS Iho- ja allergiasairaalassa vuodesta 1996 ensin erikoistuvana lääkärinä, 2003 vakinaisessa erikoislääkärin virassa ja 2013 vt. osastonylilääkärinä ja vuodesta 2015 vakinaisessa osastonylilääkärin virassa ihosyöpiä hoitavassa toimenpideyksikössä.

Leea Ylitalo Koulutus: LL 1990, LT 2000, iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri 1999. Sen jälkeen Leea Ylitalo on toiminut TAYS:n ihotautiklinikassa, jossa vuodesta 2004 toimenpideyksikön vastuulääkärinä ja vuosina 2012–2017 saman yksikön apulaisylilääkärinä. Vuosina 2017–19 hän on toiminut erikoislääkärinä HUS Iho- ja allergiasairaalan toimenpideyksikössä.