Kardiologia

Julkaistu 20.6.2016

Uudistettu Kardiologia on aiempaa kattavampi ja käytännönläheisempi tietopaketti kardiologian eri osa-alueilta. Teoksessa kuvataan sydänsairauksien syntyä, vaaratekijöitä, diagnostiikkaa, hoitomenetelmiä ja -tuloksia.

Sisältö on ajantasaistettu ja uudistettu kauttaaltaan. Merkittävimmin ovat uudistuneet sepelvaltimotautia ja sepelvaltimotautikohtausta käsittelevät osuudet. Rytmihäiriöt-osassa eniten uudistuksia on tullut eteisvärinää ja kammiotakykardioita käsitteleviin lukuihin.

Aiempaa perusteellisemmin käsitellään sydänpotilaan tutkimuksia, esimerkiksi kuvantamista. Uusia aiheita ovat muun muassa syöpäsairauksien ja syövän hoidon sydänvaikutukset sekä palveluskelpoisuuden arviointi. Myös genetiikkaa käsitellään aiempaa laajemmin.

Uudistettu rakenne nopeuttaa tietojen löytämistä. Videomateriaali sekä muu monipuolinen ja runsas kuva-aineisto helpottavat asioiden ymmärtämistä ja omaksumista.

Kardiologia on hyödyllinen käsikirja perusterveydenhuollossa toimiville lääkäreille, sisätautilääkäreille sekä monien muiden erikoisalojen lääkäreille. Oppikirjana se soveltuu perus- ja jatko-opintoihin.

Toimittajat

Juhani Airaksinen toimii ylilääkärinä TYKS:ssa ja kardiologian professorina Turun yliopistossa. LL 1977, LKT 1986, sisätautien erikoislääkäri 1985, kardiologian erikoislääkäri 1986.

Katriina Aalto-Setälä on fysiologian professori Tampereen yliopistossa ja kardiologi TAYS Sydänsairaalassa. LL 1986, LT 1989, sisätautien erikoislääkäri 1999, kardiologian erikoislääkäri 2002.

Juha Hartikainen toimii ylilääkärinä KYS:ssa ja kardiologian professorina Itä-Suomen yliopistossa. LL 1983, LT 1987, sisätautien erikoislääkäri 1993, kardiologian erikoislääkäri 1996.

Heikki Huikuri on ylilääkäri OYS:ssa ja kardiologian professori Oulun yliopistossa. LL 1977, LKT 1983, sisätautien erikoislääkäri 1984, kardiologian erikoislääkäri 1985.

Mika Laine toimii osastonylilääkärinä sydäntutkimusosastolla HYKS:ssa. LL 1996, LT 1996, sisätautien erikoislääkäri 2002, kardiologian erikoislääkäri 2003.

Jyri Lommi toimii kardiologian klinikan ylilääkärinä HYKS:ssa. LL 1987, LT 1998, sisätautien erikoislääkäri 1994, kardiologian erikoislääkäri 1998.

Pekka Raatikainen on rytmikardiologian ylilääkäri HYKS:ssa ja sisätautien professori Itä-Suomen yliopistossa. LL 1990, LT 1993, sisätautien erikoislääkäri 2000, kardiologian erikoislääkäri 2001.

Antti Saraste toimii kardiologian erikoislääkärinä TYKS:ssa ja kardiovaskulaarilääketieteen apulaisprofessorina Turun yliopistossa. LL 2000, LT 2000, kardiologian erikoislääkäri 2007.

Kirjoittajat

 • Katriina Aalto-Setälä
 • Juhani Airaksinen, LKT, professori
 • Kristiina Aittomäki, LT, professori
 • Anna-Kaisa Anttonen
 • Olli Anttonen, dosentti
 • Janne Backman, LT, professori
 • Markku Eskola, LT, dosentti
 • Maija Halme, LT, dosentti
 • Veli-Pekka Harjola, LT, dosentti
 • Juha Hartikainen, LKT, professori
 • Antti Hedman, LT, dosentti
 • Marja Hedman, dosentti
 • Tiina Heliö, LT, dosentti
 • Sari-Leena Himanen, LT, dosentti
 • Ulla Hohenthal, dosentti
 • Heikki Huikuri, LKT, professori
 • Helena Hänninen, dosentti
 • Leo Ihlberg, LT, dosentti
 • Tuomo Ilva, Kardiologian erikoislääkäri
 • Erkki Ilveskoski, dosentti
 • Juhani Junttila, dosentti
 • Tatu Juvonen, LT, professori
 • Otso Järvinen, dosentti
 • Risto Kaaja, LKT, professori
 • Markku Kaarne, LL
 • Maija Kaartinen, LT, Kardiologian erikoislääkäri
 • Sami Kajander, dosentti
 • Nea Kalleinen, LT
 • Ilkka Kantola, LKT, dosentti
 • Pasi Karjalainen
 • Kari Kervinen, dosentti
 • Tuomas Kiviniemi, dosentti
 • Juhani Knuuti, LT, professori
 • Ulla-Maija Koivisto
 • Jorma Kokkonen, dosentti, LKT, Erikoislääkäri
 • Petri Korhonen, LT. dosentti
 • Juha Koskenvuo, professori
 • Petri Kovanen, LKT, Professori
 • Markku Kupari, LKT, professori
 • Johanna Kuusisto, LT, sisätautiopin professori
 • Ville Kytö, dosentti
 • Mika Laine, LT, dosentti
 • Riitta Lassila, LKT, dosentti professori
 • Johan Lassus, LT
 • Jari Laukkanen, dosentti
 • Riikka Lautamäki, dosentti
 • Mika Lehto, LKT.
 • Pasi Lehto, LT
 • Jukka Lehtonen, LL, dosentti
 • Tuomo Leino, LT, Ilmavoimien ylilääkäri
 • Karl Lemström, professori
 • Kai Lindgren, LL
 • Jyri Lommi, LT, dosentti
 • Riho Luite
 • Juha Lund, LL
 • Jarkko Magga, dosentti
 • Kirsi Majamaa-Voltti, LT, Erikoislääkäri
 • Hannu Manninen, LKT, professori
 • Heikki Miettinen, LT, dosentti
 • Pirjo Mustonen, LT
 • Markku Mäkijärvi, LT, dosentti
 • Timo Mäkikallio, professori, LT, LitM, Kardiologian Professori
 • Heikki Mäkynen, LT, dosentti
 • Matti Niemelä, LT, dosentti
 • Mikko Olavi Niemi, LT, professori
 • Tuomo Nieminen
 • Teemu Niiranen, dosentti
 • Kjell Nikus, professori
 • Tiina Ojala, LT, dosentti
 • Sami Pakarinen, LT
 • Hannu Parikka, LT
 • Seppo Parkkila, professori
 • Kai Parkkola, Lääkintäkommodori, professori Merivoimien ylilääkäri
 • Markku Pentikäinen, dosentti
 • Markus Perola
 • Pekka Porela, dosentti, Kardiologian erikoislääkäri
 • Pekka Raatikainen, LT, professori
 • Janne Rapola, LT
 • Tuomas Rissanen, dosentti
 • Hannu Romppanen, LT, Kardiologian erikoislääkäri
 • Heikki Ruskoaho, LKT, professori
 • Antti Saraste, apulaisprofessori
 • Tom Silfvast, LKT, dosentti
 • Juha Sinisalo, dosentti, Kardiologian erikoislääkäri
 • Heikki Swan, LT, dosentti
 • Mikko Syvänne, professori, LT, sisätautiopin dosentti
 • Pasi Tavi, professori
 • Ilkka Tierala, LL
 • Ilkka Tikkanen, LKT, dosentti
 • Tuula Tikkanen, dosentti, Apulaisylilääkäri
 • Suvi Tuohinen
 • Anu Turpeinen, LT, dosentti
 • Heikki Ukkonen, LT, dosentti
 • Paavo Uusimaa, LT, dosentti
 • Marjut Varpula, LT
 • Anu Wartiovaara, LT, professori
 • Maarit Venermo, LT, dosentti professori
 • Antti Vento, LKT, dosentti
 • Tapani Vihinen, LT
 • Matti Viitasalo, LKT, professori
 • Pirkka Vikatmaa, LT, dosentti
 • Saila Vikman, dosentti
 • Juha Virolainen, LT, Kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri
 • Antti Ylitalo, LT, ylilääkäri, professori
 • Kari Ylitalo, dosentti
Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Oppikirja

Laajuus

1396 artikkelia

Kohderyhmä

 • perusterveydenhuollon lääkärit
 • kardiologian ja sisätautien erikoislääkärit ja erikoistuvat lääkärit
 • lääketieteen opiskelijat

ISBN

978-951-656-600-2

Painetun kirjan sisällysluettelo

Arviot

/ 22 arviota