EKG

Julkaistu 1.1.2003

EKG on EKG:n tulkinnan perusteos, jossa tarkastellaan käytännön työssä yleisimmin esiintyviä ja potilaiden hoidon kannalta olennaisia EKG-muutoksia.

Teoksen näkökulma ulottuu sydäninfarktipotilaan valvontaongelmista oireettoman henkilön fysiologisiin sopeutumismuutoksiin. Tarkastelussa painotetaan käytännön työssä yleisimmin esiintyviä ja potilaiden hoidon kannalta olennaisia EKG-muutoksia. Teoksen teoreettinen tieto auttaa omaksumaan EKG:n perusteet ja löydösten osuva tulkinta hyödyttää merkittävästi käytännön potilastyöskentelyä.

Sydänsairauksen tutkimusmenetelmänä EKG on korvaamaton. EKG heijastaa sydämen osien rakenteellisia, fysiologisia ja patologisia muutoksia antaen arvokasta laadullista ja määrällistä tietoa sydämen osien kuormituksesta ja vaurioista. Sydämen rytmihäiriöiden tunnistaminen ilman EKG-tutkimusta olisi mahdotonta.

EKG:n tulkinnan lähtökohtia ja systemaattiseen tulkintaan opastavien artikkelien ja potilastapaustehtävien avulla on mahdollista harjoitella systemaattista EKG-tulkintaa ja opetella EKG-viivaimen käyttöä. Taitoja voi testata taitoja 15 potilastapaustehtävässä.

Toimittajat

Juhani Heikkilä on toiminut muun muassa Kardiologian erikoislääkärinä HYKS:ssa. LL 1962, LKT 1967, sisätautien erikoislääkäri 1968, sisätautien professorin pätevyys 1981.

Markku Mäkijärvi toimii HUS Yhtymähallinnon johtajaylilääkärinä. LL 1984, LT 1993, sisätautien dosentti 1997, sisätautien erikoislääkäri 1993, kardiologian erikoislääkäri 1996.

Kirjoittajat

  • Antti Hedman, LT, dosentti
  • Juhani Heikkilä, LKT, professori
  • Markku Mäkijärvi, LT, dosentti
  • Liisa Nisula, LKT
  • Sami Pakarinen, LT
  • Hannu Parikka, LT
  • Pekka Raatikainen, LT, professori
  • Lauri Toivonen, LKT, professori
  • Matti Viitasalo, LKT, professori
Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Oppikirja

Laajuus

619 artikkelia

Kohderyhmä

lääkärit, hoitajat ja alan opiskelijat

ISBN

978-951-656-629-3

Arviot

/ 28 arviota