Mikrobiologia

Julkaistu 1.1.2010

Mikrobiolaogia-teos käsittelee kattavasti bakteerit, virukset, sienet, parasiitit ja prionit sekä niiden aiheuttamat taudit.

Mikrobiologia-teos käsittelee kattavasti eri bakteereita ja niiden aiheuttamia tauteja. Teos tutustuttaa lukijansa bakteerien rakenteeseen, toimintaan, genetiikkaan ja luokitteluun.

Lisäksi lukija perehdytetään laajasti viruksiin, niiden yleisiin ominaisuuksiin, rakenteeseen ja virusten aiheuttamiin tauteihin. Huomion saavat myös virusten osuus syöpätautien syntyyn, geenihoito sekä molekyylivirologian muut sovellukset.

Teoksessa käsitellään perusteellisesti myös sieniä ja parasiitteja tauteineen. Prioneista ja prionitaudeista on oma lukunsa. Kirjassa tarkastellaan myös mikrobien patogeneesia.

Mikrobiologia on ensimmäinen osa kolmiosaisesta teoksesta Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet.

Toimittajat

Klaus Hedman on kliinisen virologian professori Helsingin yliopistossa. LL 1980, LKT 1982, solubiologian dosentti 1986, virologian dosentti 1997, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri 2000.

Terho Heikkinen on lastentautiopin kliininen opettaja Turun yliopistossa ja lastentautien erikoislääkäri Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. LL 1984, LT 1994, lastentautien erikoislääkäri 1995, lasten infektiosairauksien erikoislääkäri 2000, kokeellisen infektiotautiopin dosentti 2001.

Pentti Huovinen on Turun yliopiston bakteeriopin professori. Hän on toiminut Kansanterveyslaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkärinä ja tutkimusprofessorina. LL 1982, LKT 1984, Turun yliopiston lääketieteellisen bakteriologian dosentti 1985, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri 1990.

Asko Järvinen toimii osastonylilääkärinä HUS/HYKS infektiosairauksien klinikalla. LL 1986, LKT 1991, sisätautiopin dosentti 2003, sisätautien erikoislääkäri 1996, kliinisen farmakologian erikoislääkäri 1996, infektiosairauksien erikoislääkäri 1999.

Seppo Meri on immunologian professori Helsingin yliopistossa. LL 1984, LT 1987, DTMH 1989 (University of London), kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri 1996.

Martti Vaara on bakteriologian professori Helsingin yliopistossa. Hän toimii vastuualuejohtajana ja vastaavana ylilääkärinä HUSLAB:ssa. LL 1978, LKT 1981, bakteriologian dosentti 1985, kliinisen mikrobiologian ja bakteriologian erikoislääkäri 1990.

Kirjoittajat

 • Tero Ahola, dosentti, FT, Tutkija
 • Veli-Jukka Anttila, LT, dosentti
 • Eeva Auvinen, dosentti, FT, Tutkija
 • Dennis Bamford, FT, professori
 • Petteri Carlson, dosentti, LT, MML, Yksityislääkäri
 • Irja Davidkin, dosentti, FT, Erikoistutkija
 • Erkki Eerola, dosentti, LKT, osastonjohtaja
 • Martti Färkkilä, LKT, professori
 • Matti Haltia, LT, professori
 • Qiushui He, dosentti, LT , Laboratorionjohtaja
 • Klaus Hedman, professori
 • Hannele Heikkilä, LT, dosentti
 • Terho Heikkinen, dosentti, LT, kliininen opettaja
 • Akseli Hemminki, professori, LL, Tutkimusprofessori
 • Veijo Hukkanen, LKT, professori
 • Pentti Huovinen, professori, LKT, professori
 • Jukka Hytönen, LT, Yliassistentti
 • Timo Hyypiä, LKT, professori
 • Heikki Hyöty, LT, professori
 • Jari Jalava, FT, dosentti
 • Sakari Jokiranta, LKT, dosentti
 • Asko Järvinen, LKT, dosentti
 • Hannu Kalimo, LKT, professori
 • Heikki Kauma, LT, dosentti
 • Marjaana Kleemola, LKT, dosentti
 • Irma Koivula, LT, dosentti
 • Maarit Kokki, LL
 • Matti Korppi, LKT, professori
 • Hannele Kotilainen, Kaupunginepidemiologi
 • Pirkko Kotilainen, LKT, professori
 • Pirkko Koukila-Kähkölä, FK, Mykologi
 • Pentti Kuusela, LKT, dosentti
 • Helena Käyhty, MMT, professori
 • Maija Lappalainen, LT, dosentti
 • Irmeli Lautenschlager, LKT, dosentti
 • Kari Liippo, LKT, professori
 • Laura Lindholm
 • Jukka Lumio, LT, dosentti
 • Outi Lyytikäinen, LT, dosentti
 • Leena Maunula, FT, dosentti
 • Seppo Meri, LT, professori
 • Jussi Mertsola, professori
 • Olli Meurman, LKT, dosentti
 • Päivi Ojala, dosentti, Tutkijaprofessori
 • Jarmo Oksi, LT, dosentti
 • Jorma Paavonen, LKT, professori
 • Anders Paetau, LKT, dosentti
 • Heikki Peltola, LKT, professori
 • Outi Perola, LT, Mikrobiologian erikoislääkäri
 • Alexander Plyusnin, dosentti
 • Mirja Puolakkainen, LKT, dosentti
 • Kaisu Rantakokko-Jalava, LT, Erikoslääkäri
 • Hilpi Rautelin, professori, LKT, Ylilääkäri
 • Merja Rautio, dosentti, FT, Sairaalamikrobiologi
 • Mikael Rhen, FT, professori
 • Malcolm Richardson, professori, Consultant in Medical Mycology
 • Matti Ristola, LKT, dosentti
 • Merja Roivainen, dosentti, FT, laboratorionjohtaja
 • Olli Ruuskanen, LKT, professori
 • Kalle Saksela, LKT, professori
 • Eeva Salo, LKT, dosentti
 • Matti Sarvas, LKT, professori
 • Harri Saxén, LKT, professori
 • Ilkka J.T. Seppälä, LKT, dosentti
 • Mikko Seppänen, LKT, sisätautiopin dosentti
 • Heli Siikamäki, LL
 • Anja Siitonen, professori, FT, MML, Tutkimusprofessori
 • Mikael Skurnik, FT, professori
 • Hanna Soini, dosentti, FT, Laboratorionjohtaja
 • Jukka Suni, Erikoislääk., Osastonlääkäri, LL
 • Jaana Syrjänen, LKT, dosentti
 • Maria Söderlund-Venermo, FT, dosentti
 • Päivi Tissari, LT
 • Martti Vaara, professori
 • Antti Vaheri, LKT, professori
 • Raija Vainionpää, dosentti, FT, Osastonjohtaja
 • Olli Vapalahti, LKT, professori
 • Matti Waris, dosentti, FT, yliassistentti
 • Tuula Vasankari, LT, dosentti
 • Timo Vesikari, LKT, professori
 • Anni-Riitta Virolainen-Julkunen
 • Carl-Henrik Von Bonsdorff, LL, professori
 • Risto Vuento, LKT, dosentti
 • Jaana Vuopio, Bakteeriopin professori, LKT
 • Seppo Ylä-Herttuala, LT, professori
 • Thedi Ziegler, dosentti, FT, Erikoistutkija
Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Oppikirja

Laajuus

607 artikkelia

Kohderyhmä

lääkärit, hoitajat ja alan opiskelijat

ISBN

978-951-656-649-1

Arviot

/ 10 arviota