PEF- ja PIF-mittarit

Julkaistu 24.8.2020

PEF-mittaukset ovat tärkeä osa astman diagnostiikkaa ja hoitoa. PIF-mittauksilla voidaan tarkistaa keuhkoputkea avaavan lääkkeen oikea ottoteknikka ja tukea lääkehoidon oikeaa toteutumista.

Tässä koulutuksessa opit PEF- ja PIF-mittareiden käyttöaiheet, laitteiden toimintaperiaatteet, käyttökuntoon saattamisen ja huollon sekä tunnistat mahdolliset virhelähteet. Tämän lisäksi osaat ohjata potilasta puhalluksessa.

Tekijät

PEF- ja PIF-mittarit -koulutus on osa sairaaloiden ja Kustannus Oy Duodecimin yhteistyönä tuottamaa laitekoulutusta. Tämän osuuden vastuullisina tuottajina ovat toimineet HUS:n, OYS:n ja Duodecimin asiantuntijat.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokoulutus

Laajuus

30 minuuttia

Kohderyhmä

Terveydenhuollon ammattilaiset, jotka tekevät PEF- ja PIF-mittauksia

Arviot

/ 227 arviota
Napakka yhteenvetokurssi, jossa oppii tärkeimmät asiat PEF- ja PIF-mittauksista ja niiden oikeaoppisesta käytöstä.