Alkometri

Julkaistu 12.6.2020

Alkometrin oikeaoppinen käyttö ja huolto on tärkeää tulosten luotettavuuden kannalta. Tämä koulutus antaa sinulle tarvittavat tiedot alkometrin käyttöön työssäsi.

Alkoholipitoisuuden määrittäminen kuuluu usein hoidon tarpeen arviointiin. Alkometrillä tehdyllä veren alkoholipitoisuuden määrittämisellä saadaan hoitotilanteessa tärkeää tietoa muun muassa potilaan sekavuuden tai heikentyneen tajunnantason syystä ja lääkkeenannon turvallisuudesta.

Seulonta-alkometrejä käytetään laajasti Suomen terveydenhuollossa muun muassa ensihoidossa, päivystyspoliklinikoilla, työterveyshuollossa sekä päihdehuollon hoitopaikoissa. Tässä aineistossa käsitellään seulonta-alkometrejä.

Koulutus on tarkoitettu kaikille terveydenhuollon ammattilaisille, jotka työssään käyttävät alkometriä.

Aineisto on laadittu itsenäistä opiskelua varten. Se on hyödyllinen uusien työntekijöiden perehdytyksessä, laiteajokortin suorittamiseen liittyvään näyttöön valmistauduttaessa sekä laitteiden käytön oikeellisuuden arvioimisessa ja tarkistamisessa.

Tekijät

Alkometri -koulutus on osa sairaaloiden ja Kustannus Oy Duodecimin yhteistyönä tuottamaa laitekoulutusta. Tämän osuuden vastuullisina tuottajina ovat toimineet EKSOTE:n ja Duodecimin asiantuntijat.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokoulutus

Laajuus

30 minuuttia

Kohderyhmä

Sairaanhoitajat ja farmaseutit sekä laitoshuoltajat

Arviot

/ 6 arviota
Selkeä oppikurssi ja tarvittavat asiat kerrottiin lyhyesti kuvien avulla.
Kannattaa suorittaa kurssi. Hyödyllinen ja täyttä asiaa.