Verenglukoosimittarit

Julkaistu 27.2.2018

Verenglukoosimittarilla saatavien tulosten luotettavuuden edellytys on, että käyttäjä osaa ottaa verinäytteen oikein ja tunnistaa mittaustulokseen vaikuttavat virhelähteet.

Verenglukoosin määrittäminen on tärkeä osa akuutisti sairaan potilaan tilan arviointia sekä diabeetikon hoitoa ja hoidon seurantaa. Vieritutkimuksena tehtyjen verenglukoosimääritysten tulosten tulee olla niin luotettavia, että tuloksia voidaan käyttää hoitopäätösten tukena.

Aineistossa kuvataan verenglukoosimittareiden käyttö ja käytössä huomioitavat asiat, kuten määrityksiin liittyvät mahdolliset virhelähteet. Laitteen käyttäjän tulee perehtyä omassa yksikössään käytössä oleviin mittareihin ja niiden ominaisuuksiin.

Tässä materiaalissa käsitellään vain mittareita, jotka analysoivat verenglukoosin verinäytteestä.

Koulutus on tarkoitettu kaikille verenglukoosipitoisuuden määritystä toteuttaville terveydenhuollon ammattilaisille, esimerkiksi akuuttihoidossa työskenteleville sekä diabetesta sairastavia hoitaville.

Aineistossa on ohjeet näyttöön sisältyvistä asioista ja näytön toteuttamisesta.

Aineisto on laadittu itsenäistä opiskelua varten. Se on hyödyllinen perehdytyksessä, laiteajokortin suorittamiseen liittyvään näyttöön valmistauduttaessa sekä laitteiden käytön oikeellisuuden arvioimisessa ja tarkistamisessa.

Verenglukoosimittarit on osa sairaaloiden ja Kustannus Oy Duodecimin yhteistyönä tuottamaa Laitekoulutusverkkokoulutusta. Tämän osuuden vastuullisina tuottajina ovat toimineet NordLabin asiantuntijat.

Tekijät

Vastuutoimittajat

Anne Kokko, THM, erikoissairaanhoitaja

Miika Jäppinen, ensihoitaja

Kirjoittajat

Liisa Lehto, TtT

Kirsi Krum, bioanalyytikko AMK

Tuija Männistö, LT, dos.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokoulutus

Laajuus

1–2 tuntia

Kohderyhmä

Lääkärit, sairaanhoitajat sekä muut sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja muissa hoitopaikoissa työskentelevät hoitotyön ammattilaiset

Arviot

/ 59 arviota