Verikaasulaitteet

Julkaistu 9.1.2018

Verikaasulaitteella saatavien tulosten luotettavuus ja oikea-aikainen saatavuus perustuu laitteen oikeaan käyttöön ja toimintavalmiudesta huolehtimiseen.

Aineistossa kuvataan verikaasulaitteiden toiminta- ja käyttöperiaatteet. Laitteen käyttäjän on hallittava verikaasunäytteen ottotekniikka ja näytteen käsittely ja analysointi sekä tulosten tallentaminen. Laitteen käyttäjän tulee perehtyä omassa yksikössä käytössä oleviin verikaasulaitteisiin ja niiden ominaisuuksiin.

Aineistossa on myös ohjeet näyttöön sisältyvistä asioista.

Koulutus on tarkoitettu kaikille verikaasulaitteita käyttäville terveydenhuollon ammattilaisille.

Aineisto on laadittu itsenäistä opiskelua varten. Se on hyödyllinen myös perehdytyksessä, laiteajokortin suorittamiseen liittyvään näyttöön valmistauduttaessa sekä laitteiden käytön oikeellisuuden arvioimisessa ja tarkistamisessa.

Verikaasulaitteet on osa sairaaloiden ja Kustannus Oy Duodecimin yhteistyönä tuottamaa Laitekoulutusverkkokoulutusta. Tämän osuuden ovat tuottaneet OYS:n ja HUSLABin asiantuntijat.

Tekijät

Vastuutoimittajat

Anne Kokko, TtM, erikoissairaanhoitaja

Marko Kivioja, sairaanhoitaja

Kirjoittajat

Päivikki Alastalo, bioanalyytikko YAMK

Henna Härkönen, sairaanhoitaja AMK

Annukka Mäki, sairaalakemisti

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokoulutus

Laajuus

1–2 tuntia

Kohderyhmä

Lääkärit, sairaanhoitajat sekä muut sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja muissa hoitopaikoissa työskentelevät hoitotyön ammattilaiset

Arviot

/ 33 arviota