EKG-laitteet

Julkaistu 9.1.2018

EKG-rekisteröinnin tulosten luotettavuus perustuu oikein toteutettuihin rekisteröinteihin.

EKG on keskeinen diagnostinen tutkimusmenetelmä, mutta vain häiriötön ja virheetön EKG-käyrä mahdollistaa luotettavan tulkinnan. EKG-rekisteröinnin suorittaja on avainasemassa rekisteröinnin laadun tuottamisessa.

EKG-rekisteröinnin luotettavuuden kannalta on tärkeää, että käyttäjä hallitsee siihen sisältyvät toimet, kuten elektrodien oikean kiinnittämisen, ja osaa huolehtia rekisteröintiä häiritsevien tekijöiden eliminoinnista.

Aineistossa kuvataan EKG-rekisteröintilaitteiden käyttö niin, että tietoa pystyy soveltamaan 12-kytkentäisen rekisteröinnin laitteisiin. Laitteen käyttäjän tulee perehtyä omassa yksikössä käytössä oleviin laitteisiin.

Koulutus on tarkoitettu kaikille EKG-rekisteröintejä tekeville terveydenhuollon ammattilaisille.

Aineisto on laadittu itsenäistä opiskelua varten. Se on hyödyllinen uusien työntekijöiden perehdytyksessä, laiteajokortin suorittamiseen liittyvään näyttöön valmistauduttaessa sekä laitteiden käytön oikeellisuuden arvioimisessa ja tarkistamisessa.

EKG-laitteet on osa sairaaloiden ja Kustannus Oy Duodecimin yhteistyönä tuottamaa Laitekoulutusverkkokoulutusta. Tämän osuuden vastuullisina tuottajina ovat toimineet PSHP:n asiantuntijat.

Tekijät

Vastuutoimittajat

Pekka Pölönen LL

Vastuukirjoittaja

Kjell Nikus, kardiologian erikoislääkäri, professori

Kirjoittajat

Atte Haarala, LT

Leena Heikkilä, bioanalyytikko, AMK

Satu-Maria Rantala, bioanalyytikko, AMK

Elina Varuhin, TtM

Emilia Vuorimaa, bioanalyytikko, AMK

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokoulutus

Laajuus

1–2 tuntia

Kohderyhmä

Lääkärit, sairaanhoitajat sekä muut sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja muissa hoitopaikoissa työskentelevät hoitotyön ammattilaiset

Arviot

/ 53 arviota