Sairaalapotilaan delirium

Julkaistu 14.4.2022

Delirium on yleinen, mutta huonosti tunnistettu ja alidiagnosoitu oireyhtymä.

Tällä verkkokurssilla perehdymme deliriumin tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Kurssin käytyäsi osaat tunnistaa deliriumin ja selvittää deliriumin taustalla olevat tekijät. Opit ennaltaehkäisyn tärkeyden ja lääkkeettömän hoidon periaatteet. Perehdyt myös deliriumin lääkehoidon perusteisiin ja tiedät, mitä jatkotoimia deliriumin jälkeen tulisi järjestää. Kurssilla käsitellään myös potilaan ja hänen läheistensä ohjausta ja neuvontaa.

Tekijät

LL , sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri Ulla Helin työskentelee geriatrian ylilääkärinä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä.

LT, dosentti, geriatrian erikoislääkäri Esa Jämsen toimii geriatrian professorina Helsingin yliopistossa.

TtM, sh Ulla Linnanjärvi työskentelee ylihoitajana Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä.

LT, geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri Hanna Pajulammi toimii ylilääkärinä Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä.

YTM Hanna Turunen toimii verkko-oppimisen asiantuntijana Kustannus Oy Duodecimissa.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

30 minuuttia

Kohderyhmä

lääkärit, hoitajat ja alan opiskelijat

Arviot

/ 2011 arviota
Verkkokurssi lisäsi tietämystäni deliriumista ja antoi konkreettisia työvälineitä työhöni teho-osastolla.
Antoi hyvää tietoa deliriumista ja lisäksi neuvoa, milloin kääntyä toisen ammattilaisen puoleen, esim. lääkeasioissa.
Nyt osaan kohdata vuodeosastolla olevia deliriumpotilaita ja ymmärrän heitä paremmin.
Tätä ei kannata jättää väliin, loistava kurssi!
Tämä kannatta kaikkien käydä. On vaan niin hyvä!