Itsemurhaa yrittäneen turvasuunnitelman laatiminen

Julkaistu 13.5.2020 • Päivitetty 15.6.2023

Turvasuunnitelman avulla on todettu voitavan vähentää itsemurhayrityksiä.

Turvasuunnitelma on terapeuttinen menetelmä, joka tarjoaa potilaalle jotain enemmän kuin vain itsetuhoisuuden riskin arvioinnin. Turvasuunnitelman kaltainen lyhyt kriisi-interventio voi olla erityisen hyödyllinen silloin, kun pidemmän hoidon mahdollisuudet ovat rajoitettuja.

Kurssilla esitellään turvasuunnitelmainterventio ja sen laatiminen yhteistoiminnassa potilaan kanssa. Kurssin videoilla lääkäri ja potilas laativat yhdessä turvasuunnitelman askel askeleelta. Kurssin suoritettuasi

  • tiedät, missä tilanteessa ja milloin turvasuunnitelma tehdään
  • osaat selittää potilaalle, mihin turvasuunnitelmalla pyritään
  • osaat kuvata turvasuunnitelman keskeiset osatekijät
  • tiedät, mitkä ovat turvasuunnitelman tärkeimmät ominaisuudet.

Tekijät

Psykiatrian dosentti Pekka Jylhä toimii HUSissa akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian linjajohtajana ja ylilääkärinä.

Psykiatrian dosentti Sami Pirkola toimii Tampereen yliopistossa sosiaalipsykiatrian professorina.

YTM Hanna Turunen toimii Kustannus Oy Duodecimissa verkko-oppimisen asiantuntijana.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

60 minuuttia

Kohderyhmä

Terveydenhuollon ammattilaiset, jotka arvioivat tai hoitavat itsemurhariskipotilaita tai ovat muuten kontaktissa heihin.

Arviot

/ 2983 arviota
Erittäin selkeä ja antoisa kurssi, suosittelen lämpimästi kaikille varsinkin mielenterveys- ja päihdealan sekä päivystyksen ihmisille.
Suosittelen tätä jokaiselle terveydenhuollon ammattilaiselle. Antaa jatkossa eväitä kohdata itsemurhaa hautovia potilaita. Kiitos, aihe ei olekaan tämän jälkeen pelottava.
Materiaali auttoi minua niin, että voin alkaa toteuttaa tätä työssäni potilaiden kanssa.
Auttaa vaikean aiheen puheeksi ottamisessa ja vähentää oletuksia itsemurhaan liittyen.